El Congrés dels Diputats votarà una esmena als PGE demanant la inversió per fer arribar l’aigua potable a la zona dels Pontets

El Congrés dels Diputats votarà una esmena als PGE demanant la inversió per fer arribar l’aigua potable a la zona dels Pontets

El Grup Municipal de l’Esquerra de Crevillent ha presentat mitjançant el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats i amb el suport de Izquierda Unida una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat que contempla el cost de fer arribar la xarxa d’aigua potable a les partides de Fosos, Tahulla-Ermitetes i Castell Vell. El Diputat d’ERC, Gabriel Rufián, ha informat de les 600 esmenes que s’han presentat per part del grup parlamentari als pressupostos generals, entre les quals es troba esta dedicada a Crevillent.

En concret la esmena contempla una transferència de crèdit a l’Ajuntament de Crevillent en concepte de la instal·lació de les canalitzacions d’aigua potable en la zona dels Pontets. Esta transferència es basa en l’informe que es va remetre a la Comissió Especial de l’Aigua de l’Ajuntament de Crevillent on s’avaluava en un cost de 2.445.000 euros el fet de construir les connexions necessàries per posar en marxa este servei. Des de l’Oficina Tècnica i el govern municipal del Partit Popular van concloure que el gasto era massa elevat per a la quantitat de cases existents. No obstant, des del Grup Municipal de l’Esquerra no es van resignar i van confeccionar ja fa mesos un dossier amb allò necessari traslladant-ho als diputats de la formació a Madrid.

Per al portaveu de l’Esquerra de Crevillent, Josep Candela, “la necessitat per part dels veïns d’un dret bàsic com és l’aigua ens obliga moralment a acudir a totes les instàncies possibles per tal d’aconseguir les inversions necessàries. Estem obligats a no conformar-nos, tot el contrari del que ha fet el govern del sr. Asencio. Si tenim l’oportunitat de mantenir esta demanda viva, no descansarem en intentar-ho. Este grup sempre estarà al costat del poble i per això posa els diputats que té a la seua disposició”.

El conflicte de l’aigua als Pontets es va iniciar quan una comunitat de regants va començar a fer servir l’aigua de depuradora per les mateixes canonades per on fins eixe moment una comunitat de veïns rebia aigua d’aqüífer. Segons els anàlisis oficials estes aigües no són aptes per a ús domèstic i va obligar els veïns a buscar recursos en fonts municipals mentre que l’Ajuntament no facilitava altres alternatives. En última instància el Síndic de Greuges va determinar que aquelles cases que foren legals o que estigueren fora d’ordenament per ser anteriors a les lleis urbanístiques tenien dret a rebre aigua potable basant-se en els informes del Defensor del Pueblo i en la Ordenança Municipal de 1a Ocupació. No obstant, encara que el Síndic encomanava a l’Ajuntament a ampliar la xarxa d’aigua potable, recollia que el consistori no estava obligat a assumir tot el cost de l’obra. D’eixa manera és com es va desistir per part del Partit Popular a no emprendre més mesures i és per este motiu que l’Esquerra proposa buscar el finançament en altres instàncies.

Amb tot això, Candela Muñoz, ha volgut remarcar quines són les expectatives d’esta proposta “no volem crear falses esperances als veïns, és complicat que el Partit Popular i els seus socis de govern no facen passar el rodillo amb totes les esmenes de l’oposició. Però hem de ser persistents en aquelles demandes que siguen justes i en que el debat seguisca viu. Ara és el moment de demandar als partits amb representació local que criden als seus grups en Madrid i facen força en el Congrés, independentment de les sigles polítiques, perquè és hora de mirar pel poble”.

———

(Castellano)

El Grupo Municipal de l’Esquerra de Crevillent ha presentado mediante el Grupo Parlamentario de ERC en el Congreso y con el apoyo de Izquierda Unida una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que contempla el coste de hacer llegar la red de agua potable a las partidas de Fosos, Tahúlla-Ermitetes y Castell Vell. El Diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha Informado de las 600 enmiendas que se han presentado por parte del Grupo Parlamentario a los presupuestos generales, entre las que se encuentra ésta dedicada a Crevillent.

En concreto la enmienda prevé una transferencia de crédito al Ayuntamiento de Crevillent en concepto de la instalación de las canalizaciones de agua potable a la zona de Els Pontets. Esta transferencia se basa en el informe que se remitió a la Comisión Especial del Agua del Ayuntamiento de Crevillent que evaluaba en un coste de 2.445.000 euros el hecho de construir las conexiones necesarias para poner en marcha este servicio. Desde la Oficina Técnica y el gobierno municipal del Partido Popular concluyeron que el gasto era demasiado elevado para el número de casas existentes. Sin embargo, desde el Grupo Municipal de l’Esquerra no se resignaron y confeccionaron ya hace meses un dossier con lo necesario trasladándolo a los diputados de la formación en Madrid.

Para el portavoz de l’Esquerra de Crevillent, Josep Candela, “la necesidad por parte de los vecinos de un derecho básico como es el agua nos obliga moralmente a acudir a todas las instancias posibles para conseguir las inversiones necesarias. Estamos obligados a no conformarnos, todo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno del Sr. Asencio. Si tenemos la oportunidad de mantener esta demanda viva, no descansaremos en intentarlo. Este grupo siempre estará junto al pueblo y por ello pone los diputados que tiene a su disposición”.

El conflicto del agua de Els Pontets se inició cuando una comunidad de regantes empezó a usar el agua de depuradora por las mismas tuberías por donde hasta ese momento una comunidad de vecinos recibía agua de acuífero. Según los análisis oficiales estas aguas no son aptas para uso doméstico y obligó a los vecinos a buscar recursos en fuentes municipales mientras que el Ayuntamiento no facilitaba otra alternativa. En última instancia el Síndic de Greuges determinó que aquellas casas que eran legales o que estuvieran fuera de ordenamiento por ser anteriores a las leyes urbanísticas tenían derecho a recibir agua potable basándose en los informes del Defensor del Pueblo y en la Ordenanza Municipal de 1ª Ocupación. No obstante, aunque el Síndic encomendaba al Ayuntamiento a ampliar la red de agua potable, recogía que el Consistorio no estaba obligado a asumir todo el coste de la obra. De esa manera es como se desistió por parte del Partido Popular para no emprender más medidas y es por este motivo que l’Esquerra propone buscar la financiación en otras instancias.

Con todo ello, Candela Muñoz, ha querido resaltar cuáles son las expectativas de esta propuesta “no queremos crear falsas esperanzas a los vecinos, es complicado que el PP y sus socios de gobierno hagan pasar el rodillo con todas las enmiendas de la oposición. Pero debemos ser persistentes en aquellas demandas que sean justas y en que el debate siga vivo. Ahora es el Momento de pedir a los partidos con representación local que llamen a sus grupos en Madrid y hagan fuerza en el Congreso, independientemente de las siglas políticas, porque es hora de mirar por el pueblo”.

Leave a Reply

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies