Per què es revisarà l’IBI per a l’any 2021?

El Govern municipal explica que aquesta mesura permetrà millorar les infraestructures i serveis de Crevillent i respon a les crítiques del PP recordant-los que una gran part del pressupost ha hagut de ser destinada a pagar els seus deutes pendents

 

Crevillent (21/09/2020).- Davant l’anunci de la revisió de l’IBI per part de l’Ajuntament de Crevillent són molts els veïns i veïnes de la localitat als quals els han sorgit preguntes i des de la Regidoria de Bon Govern volem oferir les respostes.

Quant al dubte de quan es durà a terme aquesta revisió, des del Govern informem que aquest any 2020 la ciutadania NO veurà incrementat cap impost i que aquest canvi està previst de cara a l’any que ve (2021), quan el tipus de gravamen passarà de l’actual 0,645% al 0,72%. Explicar també que des de l’Ajuntament es facilitarà el pagament de l’IBI a través del fraccionament i es mantindrà la línia d’ajudes per al pagament de l’IBI, dirigides a les persones més afectades econòmicament o en risc de vulnerabilitat.

D’una banda, ens agradaria deixar clar que aquesta decisió no és cap capritx sinó una necessitat pressupostària a cobrir per a poder finançar les despeses corrents, millorar els serveis fonamentals i garantir el benestar social, especialment en un moment on moltes persones s’han vist greument afectades per la pandèmia, els efectes negatius de la qual és previsible continuen durant l’any vinent.

Quant a les crítiques rebudes pel PP, cal recordar-los que el gran motiu d’aquesta pujada ve donat per les deficiències en la seua gestió durant els 24 anys de mandat. Recordar-li al Senyor César que, lamentablement, part de la recaptació que ara critica haurà de destinar-se a sufragar tots els compromisos i deutes que ha deixat en aquest Ajuntament, i que s’emporten anys endarrerint, com ara els 200.000 euros a pagar per contractacions de personal irregulars, la indemnització sol·licitada per Tecopsa 232.000 euros, el deute de més de 300.000 euros amb Hidraqua o el deute amb el consorci de residus.

Veiem com des del Partit Popular s’oposen i critiquen que vulguem portar avant projectes com l’adeqüació i millora del Parc Nou o la creació de la piscina, dels quals es podran beneficiar tots els veïns i veïnes del nostre municipi, però no els sentim parlar que que aquesta pujada de l’IBI ve també obligada pel més d’1 milió d’euros que haurem de pagar per la sentència del Polígon de la Ceràmica, o el pagament pendent dels expedients de responsabilitat patrimonial, altres dos pufos més que han deixat d’herència.


A més cal recordar que al llarg del seu manat el Partit Popular de Crevillent va realitzar grans pujades de l’IBI i l’única reducció efectuada va ser per a compensar una gran pujada cadastral coneguda com el “catastrazo”del PP, malgrat ser plenament conscients de la necessitat d’equiparar-ho als nivells de l’any 2015.

Efectivament, des del Govern del Canvi volem avançar i aconseguir que Crevillent siga un municipi amb infraestructures i serveis de primera com el Parc Nou, el Teatre Chapí, la piscina municipal o la posada en marxa del CRIS, tal com els nostres ciutadans requereixen i mereixen, i no un poble paralitzat que cada vegada vaja a menys, i és evident que això té un cost. Des del Govern del Canvi fem front a les qüestions pendents per a millorar Crevillent. Al contrari del que van fer vostés que per deixadesa i per no anunciar mesures impopulars van deixar el marró per al següent, la nostra màxima prioritat és aconseguir un Ajuntament realment sanejat.

Aclarir també davant els dubtes, que l’Ajuntament disposa de més de 8 milions d’euros de romanent de tresoreria (superàvit), però és uns diners del qual el Consistori no pot disposar per culpa de la coneguda Llei Montoro que va instaurar el PP l’any 2012, i és per aquest motiu que en l’actualitat els ajuntaments no poden gastar els romanents que tenen acumulats.

¿Por qué se revisará el IBI para el año 2021?

 

  • El Gobierno municipal explica que esta medida permitirá mejorar las infraestructuras y servicios de Crevillent y responde a las críticas del PP recordándoles que una gran parte del presupuesto ha tenido que ser destinada a pagar sus deudas pendientes

Crevillent (21/09/2020).- Ante el anuncio de la revisión del IBI por parte del Ayuntamiento de Crevillent son muchos los vecinos y vecinas de la localidad a los que les han surgido preguntas y desde la Concejalía de Buen Gobierno queremos ofrecer las respuestas.

En cuanto a la duda de cuándo se llevará a cabo esta revisión, desde el Gobierno informamos que este año 2020 la ciudadanía NO va a ver incrementado ningún impuesto y que este cambio está previsto de cara al año que viene (2021), cuando el tipo de gravamen pasará del actual 0,645% al 0,72%. Explicar también que desde el Ayuntamiento se facilitará el pago del IBI a través del fraccionamiento y se mantendrá la línea de ayudas para el pago del IBI, dirigidas a las personas más afectadas económicamente o en riesgo de vulnerabilidad.

Por un lado, nos gustaría dejar claro que esta decisión no es ningún capricho sino una necesidad presupuestaria a cubrir para poder financiar los gastos corrientes, mejorar los servicios fundamentales y garantizar el bienestar social, especialmente en un momento donde muchas personas se han visto gravemente afectadas por la pandemia, cuyos efectos negativos es previsible continúen durante el próximo año.

En cuanto a las críticas recibidas por el PP, cabe recordarles que el gran motivo de esta subida viene dado por las deficiencias en su gestión durante los 24 años de mandato. Recordarle al Señor César que, lamentablemente, parte de la recaudación que ahora critica tendrá que destinarse a sufragar todos los compromisos y deudas que ha dejado en este Ayuntamiento, y que se llevan años arrastrando, tales como los 200.000 euros a pagar por contrataciones de personal irregulares, la indemnización solicitada por Tecopsa 232.000 euros, la deuda de más de 300.000 euros con Hidraqua o la deuda con el consorcio de residuos.

Vemos como desde el Partido Popular se oponen y critican que queramos llevar adelante proyectos como el arreglo y mejora del Parc Nou o la creación de la piscina, de los que se podrán beneficiar todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pero no les oímos hablar de que que esta subida del IBI viene también obligada por el más de 1 millón de euros que tendremos que pagar por la sentencia del Polígono de La Cerámica, o el pago pendiente de los expedientes de responsabilidad patrimonial, otros dos pufos más que han dejado de herencia.

Además cabe recordar que a lo largo de su mandado el Partido Popular de Crevillent realizó grandes subidas del IBI y la única reducción efectuada fue para compensar una gran subida catastral conocida como el “catastrazo”del PP, a pesar de ser plenamente conscientes de la necesidad de equipararlo a los niveles del año 2015.

Efectivamente, desde el Gobierno del Cambio queremos avanzar y lograr que Crevillent sea un municipio con infraestructuras y servicios de primera como el Parc Nou, el Teatro Chapí, la piscina municipal o la puesta en marcha del CRIS, tal como nuestros ciudadanos requieren y merecen, y no un pueblo paralizado que cada vez vaya a menos, y es evidente que esto tiene un coste. Desde el Gobierno del Cambio hacemos frente a las cuestiones pendientes para mejorar Crevillent. Al contrario de lo que hicieron ustedes que por dejadez y por no anunciar medidas impopulares dejaron el marrón para el siguiente, nuestra máxima prioridad es lograr un Ayuntamiento realmente saneado.

Aclarar también ante las dudas, que el Ayuntamiento dispone de más de 8 millones de euros de remanente de tesorería (superávit), pero es un dinero del que el Consistorio no puede disponer por culpa de la conocida Ley Montoro que instauró el PP en el año 2012, y es por este motivo que en la actualidad los ayuntamientos no pueden gastar los remanentes que tienen acumulados.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies