L’Ajuntament concedeix prop de 170.000 euros a autònoms afectats per la COVID-19

Al voltant de 200 autònoms, reben les ajudes municipals destinades per a pal·liar la crisi ocasionada per la Covid-19.

Crevillent (22/01/2020).-  L’ajuntament de Crevillent, a través de la regidoria d’Economia Sostenible i d’Oportunitats, va destinar una partida de mig milió d’euros per a ajudes a autònoms que es van veure afectats per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 l’any 2020.

A l’àrea d’Economia sostenible, van arribar 251 sol·licituds d’aquestes ajudes, de les quals es van resoldre favorablement un total de 202, sent rebutjades o denegades 49 sol·licituds, per no complir amb els requisits que es demanaven en les bases, com per exemple: tindre la llicència d’activitat, justificant de despeses, estar al corrent en seguretat social i hisenda o perquè s’havien sol·licitat fora de termini.

A aquestes ajudes, cal afegir-li, la  línia d’ajudes que va disposar Diputació i que es va gestionar també a través d’aquesta mateixa regidoria. Aquesta línia era de 96.827 €. Aquesta ajuda, va ser sol·licitada per 62 autònoms i pimes, de les quals 47 van ser resoltes favorablement.

També recordar que ja s’està ajudant al sector hostaler local amb la supressió de la taxa per ocupació de via pública per a aquest any 2021, els últims tres trimestres de 2020 i el primer trimestre de 2022.

Cal indicar, que alguns dels autònoms als quals se’ls ha concedit ajudes, s’han pogut beneficiar diverses d’elles, ja que quan van ser redactades les bases d’ajudes municipals per a pal·liar els efectes de la Covid-19, es va tindre molt en compte, que les ajudes no foren incompatibles entre elles.

En paraules de la regidora de l’àrea, Estefanía Salinas Peral: “Enguany que recentment comencem, ja està sent molt dur per als nostres autònoms, especialment per a l’hostaleria, per la qual cosa estem treballant en noves mesures que els ajuden a fer més suportable aquesta situació tan greu a la qual s’enfronten. També estem a l’espera de la publicació del decret de la Generalitat, del Pla Resisteix, en el qual s’ha destinat 340 milions d’Euros per a ajudes a autònoms”.

El Ayuntamiento concede cerca de 170.000 euros a autónomos afectados por la COVID-19

  • Alrededor de 200 autónomos, reciben las ayudas municipales destinadas para paliar la crisis ocasionada por la Covid-19.

Crevillent (22/01/2020).- El ayuntamiento de Crevillent, a través de la concejalía de Economía Sostenible y de Oportunidades, destinó una partida de medio millón de euros para ayudas a autónomos que se vieron afectados por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en el año 2020.

Al área de Economía sostenible, llegaron 251 solicitudes de estas ayudas, de las cuales se resolvieron favorablemente un total de 202, siendo rechazadas o denegadas 49 solicitudes, por no cumplir con los requisitos que se pedían en las bases, como por ejemplo: tener la licencia de actividad, justificante de gastos, estar al corriente en seguridad social y hacienda o porque se habían solicitado fuera de plazo.

A estas ayudas, hay que añadirle, la  línea de ayudas que dispuso Diputación y que se gestionó también a través de esta misma concejalía. Esta línea era de 96.827 €. Esta ayuda, fue solicitada por 62 autónomos y pymes, de las que 47 fueron resueltas favorablemente.

También recordar que ya se está ayudando al sector hostelero local con la supresión de la tasa por ocupación de vía pública para este año 2021, los últimos tres trimestres de 2020 y el primer trimestre de 2022.

Cabe indicar, que algunos de los autónomos a los que se les ha concedido ayudas, se han podido beneficiar varias de ellas, ya que cuando fueron redactadas las bases de ayudas municipales para paliar los efectos de la Covid-19, se tuvo muy en cuenta, que las ayudas no fueran incompatibles entre ellas.

En palabras de la concejala del área, Estefanía Salinas Peral: “Este año que recién empezamos, ya está siendo muy duro para nuestros autónomos, especialmente para la hostelería, por lo que estamos trabajando en nuevas medidas que les ayuden a hacer más llevadera esta situación tan grave a la que se enfrentan. También estamos a la espera de la publicación del decreto de la Generalitat, del Plan Resiste, en el que se ha destinado 340 millones de Euros para ayudas a autónomos”.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies