Josep Candela: “Crevillent necessita un servei de transport que ens connecte directament amb tota la nostra àrea metropolitana”

El regidor de Mobilitat, Josep Candela, afirma sorprendre’s que el portaveu del PP no coneguera la substitució de la línia de rodalia quan és una cosa que està prevista des de fa anys i indica que “Crevillent continua estant aïllat ferroviàriament, ja siga amb l’estació actual o amb la de Matola”

Crevillent (15/07/2022).- El regidor de Mobilitat, Josep Candela, ha eixit al pas de les declaracions fetes pel portaveu del PP, Miguel Ángel Sánchez, sobre la possible futura supressió de l’estació de rodalies de Crevillent. Cosa que, segons les seues declaracions, sorprén, ja que la substitució de la línia de rodalies per la línia d’AVE és una cosa que està prevista des de fa anys. Actualment, es dona la paradoxa que l’estació d’AVE de Matola està situada a la mateixa distància en minuts que l’actual estació de rodalies al Barri de l’Estació; de fet, una de les queixes dels veïns il·licitans és que aquesta nova estació està més a prop de Crevillent que d’Elx.

Per a Candela “la problemàtica per a Crevillent continua sent la mateixa, encara que ara hi haurà més possibilitats de fer parades del bus de línia a l’estació de Matola. Es tracta d’un servei que actualment no existeix a l’estació de Crevillent, la qual cosa pot suposar una millora en aquest sentit”. I ha prosseguit “el que no s’entén és que es facen els sorpresos quan el traçat de l’AVE es va fer estant governant el Partit Popular, i l’Estació de Crevillent va quedar enmig d’una pinça entre estacions d’alta velocitat, cosa que fa inviable en el futur el seu manteniment quan les noves rodalies comencen a operar per l’altre traçat, cosa que vorem passats els anys”.

Si bé per al regidor de Mobilitat sí que s’hi poden trobar inconvenients, que poden crear dificultats per a Crevillent com és en el servei de taxi local, ja que encara que una estació i l’altra estiguen a la mateixa distància del nucli urbà, que la nova estiga en un altre terme municipal afecta en el fet que els taxis crevillentins no puguen recollir clients. “Encara que això siga d’ací a uns anys, des de la regidoria fa temps que treballem per a intentar buscar una solució amb la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Aquesta qüestió ja s’ha tractat en una reunió amb la Directora General, Roser Obrer, i hi prosseguim treballant a dia de hui, ja que caldran acords amb la resta d’ajuntaments de la comarca” ha destacat Candela.

“Si el Partit Popular se n’ha assabentat ara, no passa res, a la comissió de Govern Interior se’ls informarà de totes les gestions que es fan en aquest tema. Tot i que és cert que si hagueren preguntat a la comissió informativa corresponent, la seua nota de premsa no hauria tingut sentit. Respecte a la petició d’al·legacions, convé indicar al portaveu popular que el nou pla de mobilitat ens afecta quant a l’ampliació de carrils bicis i al canvi de model de bus interurbà que prestarà el servei. La supressió d’estacions, evidentment, és una cosa que haurien d’haver al·legat ells a l’Estat, quan es va fer el traçat de la via de l’AVE”.

Per acabar, des de la regidoria s’ha volgut destacar que la solució a la mobilitat per a Crevillent no vindrà per part d’aquest nou pla ni dels antics. “Crevillent continua aïllat ferroviàriament, ja siga amb l’estació actual o amb la de Matola. No estarem a l’alçada de les necessitats de la nostra població fins que no tinguem un servei com el de TRAM, o un altre de similar al que té l’àrea metropolitana d’Alacant, és a dir, amb una estació que siga accessible des del nucli urbà. Des de l’Ajuntament treballarem perquè la de Matola tinga una bona connexió amb el municipi arribat el moment i ja s’està estudiant la implantació d’un servei urbà de mobilitat dins de la població que també podria ajudar en aquest sentit. No obstant això, mesures locals a part, necessitarem la unitat de tots els partits a l’hora de reclamar un servei sostenible que ens connecte directament amb tota la nostra àrea metropolitana, i en aquesta estratègia de futur serà benvingut el Sr. Miguel Ángel Sánchez i el seu partit”.

 

Josep Candela: “Crevillent necesita un servicio de transporte que nos conecte directamente con toda nuestra área metropolitana”

 

  • El concejal de Movilidad, Josep Candela, afirma sorprenderse de que el portavoz del PP no conociera la sustitución de la línea de cercanías cuando es algo que está previsto desde hace años e indica que “Crevillent sigue estando aislado ferroviariamente, ya sea con la estación actual o con la de Matola”

Crevillent (15/07/2022).- El concejal de Movilidad, Josep Candela, ha salido al paso de las declaraciones hechas por el portavoz del PP, Miguel Ángel Sánchez, sobre la posible futura supresión de la estación de cercanías de Crevillent. Algo que, según sus declaraciones, sorprende ya que la substitución de la línea de cercanías por la línea de AVE es algo que está previsto desde hace años. Actualmente, se da la paradoja que la estación de AVE de Matola se encuentra situada a la misma distancia en minutos que la actual estación de cercanías en el Barrio de la Estación, de hecho una de las quejas de los vecinos ilicitanos es que esta nueva estación está más cerca de Crevillent que del propio Elx.

Para Candela “la problemática para Crevillent sigue siendo la misma, aunque ahora habrá más posibilidades de hacer paradas del bus de línea en la estación de Matola. Un servicio que actualmente no existía en la de Crevillent, por lo que puede suponer una mejora en ese sentido”. Y ha proseguido “lo que no se entiende es que se hagan los sorprendidos cuando el trazado del AVE se hizo estando gobernado el Partido Popular, quedándose la Estación de Crevillent en medio de una pinza entre estaciones de alta velocidad, lo que hace inviable en el futuro su mantenimiento a partir del momento en que los nuevos cercanías empiecen a operar por el otro trazado, algo que veremos pasados los años”.

Si bien para el concejal de Movilidad sí que existen flecos en los que se está trabajando y que pueden crear inconvenientes para Crevillent como es el servicio de taxi local, ya que aunque esté a la misma distancia una estación y otra del núcleo urbano el que esté situada en otro término municipal afecta en que no puedan recoger clientes los taxis crevillentinos. “Aunque esto sea dentro de años, desde la concejalía llevamos tiempo trabajando para intentar buscar una solución junto a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad. Un tema que ya se ha tratado en reunión con la Directora General, Roser Obrer, y en el que proseguimos trabajando a día de hoy, ya que necesitará de acuerdos con el resto de ayuntamientos de la comarca” ha destacado Candela.

“Si el Partido Popular se ha enterado ahora no pasa nada, en la comisión de Gobierno Interior se les informará de todas las gestiones que llevan haciéndose en este sentido.  Aunque es cierto que si hubiesen preguntado en la comisión informativa correspondiente, su nota de prensa hubiese carecido de sentido. Respecto a la petición de alegaciones, indicarle al portavoz popular que el nuevo plan de movilidad nos afecta en la ampliación de carriles bicis y el cambio de modelo de bus interurbano que prestará el servicio. La supresión de estaciones, evidentemente, es algo que tendrían que haber alegado ellos al Estado, en su momento, cuando se hizo el trazado de la vía del AVE”.

Por último, desde la concejalía se ha querido destacar que la solución a la movilidad para Crevillent no vendrá por parte de este nuevo plan ni de los antiguos. “Crevillent sigue estando aislado ferroviariamente, ya sea con la estación actual o con la de Matola. No estaremos a la altura de las necesidades de nuestra población hasta que no tengamos un servicio como el de TRAM, o un servicio similar al que tiene el área metropolitana de Alicante. Es decir, con una estación que sea accesible desde el núcleo urbano. Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para que la de Matola tenga una buena conexión con el municipio llegado el momento y ya se está estudiando la implantación de un servicio urbano de movilidad para dentro de la población que también podría ayudar en este sentido. Pero, medidas locales a parte, necesitaremos la unidad de todos los partidos a la hora de reclamar un servicio sostenible que nos conecte directamente con toda nuestra área metropolitana, y en esta estrategia de futuro será bienvenido el Sr. Miguel Ángel Sánchez y su partido”.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies