Canvis a l’Ajuntament de Crevillent per a agilitzar i impulsar projectes pendents en l’àrea Urbanisme

L’alcalde de Crevillent, afirma que l’objectiu és ser més ràpids i efectius en tràmits com les llicències d’obres, la finalització de la implementació del Pla Estratègic Industrial i actuacions urbanístiques, així com reforçar les àrees d’Habitatge i Serveis Públics, a més de la implantació del Pla Municipal de l’Agenda 2030, que s’aprovarà en el pròxim ple.

 

Crevillent (30/01/2023).- L’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, anuncia que febrer començarà amb una reestructuració d’algunes àrees municipals. Un dels canvis serà la substitució de l’actual màxim responsable d’Urbanisme, que passarà a tindre les funcions d’assessorament i responsabilitat en el departament d’Habitatge i s’encarregarà de la inspecció i gestió jurídica dels Serveis Públics i la Inspecció d’Edificis de més de 50 anys.

Un dels motius d’aquests canvis se sustenta en la idea que, com s’ha pogut comprovar, un dels reptes per al futur de l’administració passa per reforçar i estructurar l’Oficina d’Habitatge impulsada en aquesta legislatura. Encapçalada per la regidora Gema Candelaria, les funcions d’aquest departament necessiten un major reforç atesa l’actual situació immobiliària, que passa per execucions hipotecàries, desnonaments i el tràmit d’ajudes en matèria de lloguer i rehabilitació, entre d’altres.

D’altra banda, en l’àrea de Serveis Públics es necessita una inspecció i control permanent dels contractes privatitzats, ja que fins ara es mancava d’aquest servei; amb l’experiència d’aquest tècnic, es podria millorar el compliment dels contractes. De la mateixa manera, el parc immobiliari de Crevillent es va envellint i és necessari el compliment legal que tots els edificis disposen de la certificació tècnica per a assegurar l’habitabilitat i evitar el risc sobre les persones.

Així mateix -assenyala l’alcalde- “és fonamental i necessari l’impuls de l’àrea d’Urbanisme, amb canvis normatius i estructurals, per a agilitzar l’obtenció de llicències d’obres per part de la ciutadania i les autoritzacions en aquesta matèria, la finalització de la implementació del Pla Estratègic Industrial, avançar en assumptes pendents com la finalització i recepció dels polígons del Boch, la Ceràmica i el residencial d’El Pinar o el desenvolupament del polígon de Vila Rosa de cara a la pròxima legislatura. També per al desenvolupament de nous projectes de futur que permetran implantar l’Agenda 2030”.

A més, serà necessari de cara als pròxims anys realitzar modificacions puntuals del Pla General de 2011, ja que el temps ha demostrat que és un obstacle per a resoldre els actuals problemes urbanístics, perquè impossibilita disposar de sòl dotacional i de serveis i inversions interessants per al municipi. Són temes estratègics que fins i tot la mateixa Agenda Urbana 2030 de Crevillent, que ha comptat amb la participació dels agents socials i econòmics, ha posat de manifest.

És per això, afirma l’alcalde, que “aquest govern ha començat ja a preparar els equips humans, amb l’experiència necessària, per als reptes que es plantegen de cara als pròxims anys. El Govern Municipal està convençut que aquests canvis són necessaris i serviran perquè en els primers mesos de la legislatura pròxima es puga visibilitzar un canvi notable en aquests aspectes”.

 

Cambios en el Ayuntamiento de Crevillent para agilizar e impulsar proyectos pendientes en el área Urbanismo

 

  • El alcalde de Crevillent, afirma que el objetivo es ser más rápidos y efectivos en trámites como las licencias de obras, la finalización de la implementación del Plan Estratégico Industrial y actuaciones urbanísticas, así como reforzar las áreas de Vivienda y Servicios Públicos, además de la implantación del Plan Municipal de la Agenda 2030, que se aprobará en el próximo pleno

Crevillent (30/01/2023).- El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, anuncia que febrero comenzará con una reestructuración de algunas áreas municipales. Uno de los cambios será la sustitución del actual máximo responsable de Urbanismo, que pasará a tener las funciones de asesoramiento y responsabilidad en el departamento de Vivienda y se encargará de la inspección y gestión jurídica de los Servicios Públicos y la Inspección de Edificios de más de 50 años.

Uno de los motivos de estos cambios se sustenta en la idea de que, como se ha podido comprobar, uno de los retos para el futuro de la administración pasa por reforzar y estructurar la Oficina de Vivienda impulsada en esta legislatura. Encabezada por la concejala Gema Candelaria, las funciones de este departamento necesitan un mayor refuerzo dada la actual situación inmobiliaria que pasa por ejecuciones hipotecarias, desahucios y el trámite de ayudas en materia de alquiler y rehabilitación, entre otros.

Por otra parte, en el área de Servicios Públicos se precisa de una inspección y control permanente de los contratos privatizados, ya que hasta ahora se carecía de este servicio; con la experiencia de este técnico, se podría mejorar el cumplimento de los contratos. De la misma forma, el parque inmobiliario de Crevillent se va envejeciendo y es necesario el cumplimiento legal de que todos los edificios dispongan de la certificación técnica para asegurar la habitabilidad y evitar el riesgo sobre las personas.

Asimismo -señala el alcalde- “es fundamental y necesario el impulso del área de Urbanismo, con cambios normativos y estructurales, para agilizar la obtención de licencias de obras por parte de la ciudadanía y las autorizaciones en esta materia, la finalización de la implementación del Plan Estratégico Industrial, avanzar en asuntos pendientes como la finalización y recepción de los polígonos del Boch, la Cerámica y el residencial  del Pinar o el desarrollo del polígono de Villa Rosa de cara a la próxima legislatura. También para el desarrollo de nuevos proyectos de futuro que permitirán implantar la Agenda 2030”.

Además, será necesario de cara a los próximos años realizar modificaciones puntuales del Plan General de 2011, ya que el tiempo ha demostrado que es un obstáculo para resolver los actuales problemas urbanísticos, imposibilitando disponer de suelo dotacional y de servicios e inversiones interesantes para el municipio. Son temas estratégicos que incluso la propia Agenda Urbana 2030 de Crevillent, que ha contado con la participación de los agentes sociales y económicos, ha puesto de manifiesto.

Es por ello, afirma el alcalde, que “este gobierno ha comenzado ya a preparar los equipos humanos, con la experiencia necesaria, para los retos que se plantean de cara a los próximos años. El Gobierno Municipal está convencido que estos cambios son necesarios y van a servir para que en los primeros meses de la legislatura próxima se pueda visibilizar un cambio notable en estos aspectos”.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies