Compromís propone que se dote de primeros auxilios en los eventos deportivos.

DSC_0209Crevillent a 14 de diciembre, el Grupo Municipal de Compromís per Crevillent ha presentado una moción en la que solicita que el Ayuntamiento que se establezca un servicio de primeros auxilios en los eventos deportivos.

Esta petición viene motivada debido a que durante todo el año y sobre todo los fines de semana se desarrollan diversas actividades deportivas en las que asisten o participan gran cantidad de niños niñas, jóvenes y familiares. Esta actividad deportiva se concentra en los pabellones y en los anexos del campo municipal de futbol, y es en estos espacios donde se debe cubrir esta necesidad.

Hay que recordar que la primera asistencia en caso de accidentes es importante, no sólo para evitar agravar lesiones a nuestros deportistas, sino para prevenir situaciones mucho más graves, como el fallecimiento en el propio terreno de juego.

Compromís propone que sea la Cruz Roja de Crevillent la que pueda atender este servicio, y para ello ha presentado una moción al pleno en la que se propone establecer un convenio especifico o modificar el actual con la Cruz Roja con la finalidad de incluir el que se disponga al menos de un especialista en primeros auxilios, los sábados y domingos en las instalaciones deportivas siempre que exista actividad deportiva  federada o local, además de la posibilidad de incluir en dicho convenio la disposición de una ambulancia.


Compromís proposa que es dote de primers auxilis en els esdeveniments esportius.
Crevillent a 14 de desembre, el Grup Municipal de Compromís per Crevillent ha presentat una moció en la qual sol·licita que l’Ajuntament que s’establisca un servei de primers auxilis en els esdeveniments esportius.
Aquesta petició ve motivada a causa que durant tot l’any i sobretot els caps de setmana es desenvolupen diverses activitats esportives en les quals assisteixen o participen gran quantitat de xiquets xiquetes, joves i familiars. Aquesta activitat esportiva es concentra en els pavellons i en els annexos del camp municipal de futbol, i és en aquests espais on s’ha de cobrir aquesta necessitat.
Cal recordar que la primera assistència en cas d’accidents és important, no solament per a evitar agreujar lesions als nostres esportistes, sinó per a prevenir situacions molt més greus, com la defunció en el propi terreny de joc.

ESTA IMG_8699

Compromís proposa que siga la Creu Roja de Crevillent la que puga atendre aquest servei, i per a açò ha presentat una moció al ple en la qual es proposa establir un conveni especifique o modificar l’actual amb la Creu Roja amb la finalitat d’incloure el que es dispose almenys d’un especialista en primers auxilis, els dissabtes i diumenges en les instal·lacions esportives sempre que existisca activitat esportiva federada o local, a més de la possibilitat d’incloure en aquest conveni la disposició d’una ambulància.

 MOCIÓN:

José Manuel Penalva Casanova, Portaveu del Grup Municipal de Compromís per Crevillent presenta per al seu debat i aprovació en el Ple, la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment els caps de setmana en les instal·lacions esportives de la localitat es practiquen diferents esports com el futbol o el bàsquet, per posar alguns exemples, amb gran quantitat d’assistència de xiquets i xiquetes, joves i familiars.

Davant aquesta situació, Compromís entén que és necessària l’assistència d’un especialista en primers auxilis a fi de poder atendre als esportistes que patisquen algun tipus d’accident en el qual es requerisca uns primers auxilis, que en alguns casos són necessaris per a evitar situacions més greus. Fonamentalment és necessària la seua presència durant els dissabtes i diumenges en les nostres instal·lacions esportives.

Cal constatar que en el propi camp municipal de futbol i en el seu annex, durant el cap de setmana competeixen els diferents equips federats dels clubs de localitat i suposa una important activitat d’esportistes i afluència de pares i mares per a veure als seus fills i filles practicar aquesta disciplina esportiva, no solament de Crevillent sinó també d’altres poblacions.

En menor mesura, també ocorre en els pavellons esportius de la localitat amb el Bàsquet o altres esports on és necessari també l’assistència d’especialistes en primers auxilis.

Entén aquest grup municipal que l’entitat idònia per a realitzar aquest tipus d’actuacions, és la Creu Roja de Crevillent.

Per açò perquè aquest servei es puga prestar de forma ordinària en els dies de competició local i federada que es disputen en les nostres instal·lacions esportives de la localitat, i si escau, en els esdeveniments esportius que no estiguen contemplats en l’actual conveni, és necessari la revisió del Conveni que actualment està en vigor entre la Creu Roja i l’Ajuntament.

Cal recordar que la primera assistència en cas d’accidents és important, no solament per a evitar agreujar lesions als nostres esportistes, sinó per a prevenir situacions molt més greus, com la defunció en el propi terreny de joc.

Creiem que aquest servei és necessari i valorat per esportistes i familiars i des de l’Ajuntament ha de fer-se tot l’esforç possible com així ocorre en altres municipis del nostre entorn.

Per tot açò, es proposa els següents ACORDS.

ÚNIC: Iniciar els tràmits necessaris per a establir un conveni específic o modificar l’actual amb la Creu Roja a fi d’incloure, que es dispose, almenys d’un especialista en primers auxilis, els dissabtes i diumenges en les instal·lacions esportives municipals sempre que existisca activitat esportiva federada o local. A mes a més estudiar la possibilitat d’incloure en aquest conveni la disposició d’una ambulància.

Crevillent, 14 de desembre de 2015.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies