Modernizar y mejorar el transporte público sostenible con Elche y los municipios de la costa son la apuesta de futuro para Crevillent

Modernitzar i millorar el transport públic sostenible amb Elx i els municipis de la costa són l’aposta de futur per a Crevillent

Compromís per Crevillent va presentar les seues al·legacions a l’esborrany del futur Pla d’Acció Territorial de les Àrees Metropolitanes d’Alacant i d’Elx en la Comissió d’Urbanisme.

Crevillent, 12 d’abril. La Direcció general d’Avaluació Ambiental ha sol·licitat a l’Ajuntament de Crevillent que realitze les consideracions que crea convenient en relació a l’elaboració del Pla d’Acció Territorial de les Àrees Metropolitanes d’Alacant i d’Elx ja que aquest document pretén dotar d’una major qualitat urbana i suposarà actuacions respecte a tres eixos urbanístics en el qual Crevillent també es veurà afectada, com la infraestructura verda, el sistema d’assentaments i les infraestructures de mobilitat.

Per a Compromís aquest document que està en la seua fase inicial planteja ordenar les principals infraestructures i necessitats per a vertebrar el territori entorn de les àrees metropolitanes d’Alacant i Elx, en el qual el nostre municipi es veu afectat.

Compromís ha sigut l’únic grup fins avui que ha presentat al·legacions perquè siguen tingudes en compte per part de la Conselleria centrades fonamentalment en la millora del transport col·lectiu sostenible i en concret la seua comunicació amb Elx, Santa Pola i els municipis de la Costa, així ho ha manifestat José Manuel Penalva, Diputat Provincial i Portaveu Municipal de Compromís per Crevillent.

Penalva ha afegit també hem posat damunt de la taula, la situació deficitària quant al tren de rodalies, que segueix sent una infraestructura del s.XIX amb màquines dels anys 80 del segle passat i la necessitat de resoldre la connexió del nostre nucli urbà amb l’estació que està a 3,5 km. o com es planteja en el document la connexió amb la futura estació de l’AVE.

Qüestions també com la connexió amb les Universitats, on els nostres estudiants són dels quals més paguen per desplaçar-se a les universitats a formar-se i qüestions sobre les connexions dels polígons industrials amb el municipi a través d’un transport públic són unes altres de les demandes que planteja Compromís en les seues al·legacions.

També s’ha contemplat algunes qüestions que venien reflectides en el Pla Estratègic Industrial en relació a les comunicacions i a la potencialitat de Crevillent en la ubicació de nous sectors industrials donat les futures noves connexions que poden engegar-se amb el Port, Aeroport i el Corredor Mediterrani.

D’altra banda des de Compromís s’ha demanat aclariment sobre la Zona d’Actuació Logística que en el seu moment va obligar a l’Ajuntament a reservar un sòl en el terme i que en cap document aprovat fins ara ho estableix, deixant en una clara indefinició de la situació que afecta a diversos veïns de la localitat.

Penalva ha manifestat que el seu grup ha fet els deures i que espera que siguen tingudes en compte per la Direcció general del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental a l’hora de realitzar el document definitiu. Afig Penalva que Crevillent no pot quedar al marge en l’elaboració del document i per açò s’ha pres de debò el mateix perquè en un futur pot condicionar el desenvolupament urbanístic i les inversions en el sud de la província d’Alacant.

Modernizar y mejorar el transporte público sostenible con Elche y los municipios de la costa son la apuesta de futuro para Crevillent

Compromís per Crevillent presentó sus alegaciones al borrador del futuro Plan de Acción Territorial de las Áreas Metropolitanas de Alicante y de Elche en la Comisión de Urbanismo.

Crevillent, 12 de abril. La Dirección General de Evaluación Ambiental ha solicitado al Ayuntamiento de Crevillent que realice las consideraciones que crea conveniente en relación a la elaboración del Plan de Acción Territorial de las Áreas Metropolitanas de Alicante y de Elche ya que dicho documento pretende dotar de una mayor calidad urbana y supondrá actuaciones respecto a tres ejes urbanísticos en el que Crevillent también se verá afectada, como la infraestructura verde, el sistema de asentamientos y las infraestructuras de movilidad.

Para Compromís este documento que está en su fase inicial plantea ordenar las principales infraestructuras y necesidades para vertebrar el territorio en torno a las áreas metropolítanas de Alicante y Elche, en el que nuestro municipio se ve afectado.

Compromís ha sido el único grupo hasta la fecha que ha presentado alegaciones para que sean tenidas en cuenta por parte de la Conselleria centradas fundamentalmente en la mejora del transporte colectivo sostenible y en concreto su comunicación con Elche, Santa Pola y los municipios de la Costa, así lo ha manifestado José Manuel Penalva, Diputado Provincial y Portavoz Municipal de Compromís per Crevillent.

Penalva ha añadido también  hemos puesto encima de la mesa, la situación deficitaria en cuanto al tren de cercanías, que sigue siendo una infraestructura del s.XIX con máquinas de los años 80 del siglo pasado y la necesidad de resolver la conexión de nuestro núcleo urbano con la estación que está a 3,5 km. o como se plantea en el documento la conexión con la futura estación del AVE.

Cuestiones también como la conexión con las Universidades, donde nuestros estudiantes son de los que más pagan por desplazarse a las universidades a formarse y cuestiones sobre las conexiones de los polígonos industriales con el municipio a través de un transporte público son otras de las demandas que plantea Compromís en sus alegaciones.

También se ha contemplado algunas cuestiones que venían reflejadas en el Plan Estratégico Industrial en relación a las comunicaciones y a la potencialidad de Crevillent en la ubicación de nuevos sectores industriales dado las futuras nuevas conexiones que pueden ponerse en marcha con el Puerto, Aeropuerto y el Corredor Mediterráneo.

Por otra parte desde Compromís se ha pedido aclaración sobre la Zona de Actuación Logística que en su momento obligó al Ayuntamiento a reservar un suelo en el término y que en ningún documento aprobado hasta ahora lo establece, dejando en una clara indefinición de la situación que afecta a varios vecinos de la localidad.

Penalva ha manifestado que su grupo ha hecho los deberes y que espera que sean tenidas en cuenta por la Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental a la hora de realizar el documento definitivo. Añade Penalva que Crevillent no puede quedar al margen en la elaboración del documento y por ello se ha tomado en serio el mismo porque en un futuro puede condicionar el desarrollo urbanístico y las inversiones en el sur de la provincia de Alicante.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies