El PP ens deixa un contracte de desinsectació i desratització que cal millorar per a poder donar una millor qualitat i eficàcia

La Regidor de Sanitat, Gema Candelaria Asencio , se sorprén de les declaracions del Portaveu Adjunt del PP César Augusto Asencio “ sobretot per anar-se de l’alcaldia sense haver-hi ni començat l’estudi per a la realització d’un nou plec de condicions de la nova licitació per a l’empresa de Desinsectació i desratització del municipi i trobar-nos amb un contracte que deu ser millorat en molts dels punts, amb la finalitat de donar una major qualitat e eficàcia en l’atenció de salut pública als ciutadans”

No és de rebut que el contracte que ens hem trobat no dispose de:

1.- Que els ciutadans no troben un mètode d’atenció més modern, com un servei més personalitzat i s’utilitzen les noves tecnologies.

2.- No dispose d’altres mètodes més moderns per a dur a terme la desinsectació i desratització en el municipi.

3.- No es dispose d’un pla d’informació i prevenció que coneguen en profunditat els veïns.

Abans d’aprofundir en la licitació, hem de conéixer la realitat de Crevillent en relació a aquest contracte, i per a això, la Regidor de Sanitat, Gema Candelaria Asencio, ja ha disposat per a dimecres que ve amb l’empresa, per a conéixer de primera mà on estan instal·lades tots els paranys en els municipis, així com conéixer els diferents focus que puguen sorgir. Per a això, no solament visitarà el nucli urbà, sinó que es traslladarà amb l’empresa per la zona de camps ( Sant Antoni, Transvasament….) i s’explicarà als veïns que actuacions seguir per a evitar la proliferació de mosquits en aquestes zones.

Lamenta profundament la Regidor de Sanitat, que les xarrades que havia realitzat el PP en matèria de Mosquits, només es realitzaran per als usuaris del Centre de Majors, en lloc, de fer xarrades informatives en la zona de camps que és on realment existeix i cal tractar de donar solució al tema.

Una de les pròximes actuacions de la Regidoria de Sanitat, serà posar en coneixement ( després de la visita que efectuarà aquest pròxim dimecres) a la resta de regidories del govern del canvi l’informe que sorgisca d’aquesta visita , amb la finalitat posar ordre en relació a determinades zones de Crevillent. Ja, que el PP va construir durant el seu mandat , i no va tindre en compte en determinades zones que deixar buits entre murs no és una bona idea en relació a rosegadors així com tampoc s’informaran de les formes més modernes d’actuar, en un tema tan important, com és la salut pública que afecta a tots els Crevillentins.

Des de la Regidoria de Sanitat, reitera que s’utilitzen els mitjans disponibles fins a la nova licitació ( que serà molt més fàcil per al ciutadà) per a comunicar en cas d’albirament : àrea de sanitat disponible al Carrer Ribera, registre municipal, Regidoria de Sanitat o una anomenada a l’Ajuntament perquè es trasllade l’alerta tant a l’àrea de Sanitat o com a la pròpia Regidoria.

Malgrat les deficiències que s’han trobat en el contracte, la Regidor de Sanitat agraeix al portaveu Adjunt del PP, la serietat amb la qual ha tractat el tema i que reconega que és necessari un contracte que incloga nous mètodes. I lamenta profundament la postura de la Regidor de Ciutadans que intentava crear una alarma social, on no existeix. I Agraeix la comunicació diària i el bon enteniment que s’està tenint amb l’empresa.

La Regidoria de Sanitat, sol·licita als veïns de Crevillent que és important la col·laboració de tots els ciutadans, i per a això és fonamental , la implicació de comunitats de veïns, de particulars a intensificar les mesures de prevenció i neteja de cases, edificis, zones enjardinades.

 

El PP nos deja un contrato de desinsectación y desratización que hay que mejorar para poder dar una mejor calidad y eficacia

La Concejal de Sanidad, Gema Candelaria Asencio , se sorprende de las declaraciones del Portavoz Adjunto del PP Cesar Augusto Asencio “ sobre todo por irse de la alcaldía sin haber ni empezado el estudio para la realización de un nuevo pliego de condiciones de la nueva licitación para la empresa de Desinsectación y desratización del municipio y encontrarnos con un contrato que debe ser mejorado en muchos de los puntos, con el fin de dar una mayor calidad e eficacia en la atención de salud pública a los ciudadanos”

No es de recibo que el contrato que nos hemos encontrado no disponga de :

1.-  Que los ciudadanos no encuentren un método de atención más moderno, como un servicio más personalizado y se utilicen las nuevas tecnologías.

2.- No disponga de otros métodos más modernos para llevar a cabo la desinsectación y desratización en el municipio.

3.- No se disponga de un plan de información y prevención que conozcan en profundidad los vecinos.

Antes de profundizar en la licitación, debemos conocer la realidad de Crevillent en relación a este contrato, y para ello, la Concejal de Sanidad, Gema Candelaria Asencio, ya ha dispuesto para el próximo miércoles con la empresa, para conocer de primera mano donde están instaladas todas las trampas en los municipios, así como conocer los diferentes focos que puedan surgir.  Para ello, no solo va a visitar el núcleo urbano, sino que se va a trasladar con la empresa por la zona de campos ( San Antonio, Trasvase….) y se va a explicar a los vecinos que actuaciones seguir para evitar la proliferación de mosquitos en estas zonas.

Lamenta profundamente la Concejal de Sanidad, que las charlas que había venido realizando el PP en materia de Mosquitos, solo se realizarán para los usuarios del Centro de Mayores, en lugar, de hacer charlas informativas en la zona de campos que es donde realmente existe y hay que tratar de dar solución al tema.

Una de las próximas actuaciones de la Concejalía de Sanidad, será poner en conocimiento ( tras la visita que efectuará este próximo miércoles) al resto de concejalías del gobierno del cambio el informe que surja de dicha visita , con la finalidad poner orden en relación a determinadas zonas de Crevillent. Ya, que el PP construyó durante su mandato , y no tuvo en cuenta en determinadas zonas que dejar huecos entre muros no es una buena idea en relación a roedores así como tampoco se informarán de las formas más modernas de actuar, en un tema tan importante, como es la salud pública que afecta a todos los Crevillentinos.

Desde la Concejalía de Sanidad,  reitera que se utilicen los medios disponibles hasta la nueva licitación ( que será mucho más fácil para el ciudadano) para comunicar en caso de avistamiento :  área de sanidad disponible en la Calle Ribera,  registro municipal, Concejalía de Sanidad o una llamada al Ayuntamiento para que se traslade la alerta tanto al área de Sanidad o como a la propia Concejalía.

A pesar de las deficiencias que se han encontrado en el contrato, la Concejal de Sanidad agradece al portavoz Adjunto del PP,  la seriedad con la que ha tratado el tema y que reconozca que es necesario un contrato que incluya nuevos métodos. Y lamenta profundamente la postura  de la Concejal de Ciudadanos que intentaba crear una alarma social, donde no existe.  Y Agradece la comunicación diaria y el buen entendimiento que se está teniendo con la empresa.

La Concejalía de Sanidad, solicita a los vecinos de Crevillent que es importante la colaboración de todos los ciudadanos, y para ello es fundamental , la implicación de comunidades de vecinos, de particulares en intensificar las medidas de prevención y limpieza de casas, edificios, zonas ajardinadas.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies