Habitatge paralitza el primer desnonament del Govern del Canvi i informa la ciutadania dels contractes amb entitats bancàries

La regidoria d’Habitatge ha paralitzat el desnonament que havia previst per a demà en el municipi per ordre del jutjat.

Crevillent (09/09/2019).- La Regidora d’habitatge, s’ha ocupat de posar-se en contacte amb el jutjat i sol·licitar la paralització per a obrir un procés de mediació amb l’entitat financera que havia sol·licitat el llançament.

Per a Gema Candelaria Asencio, regidor d’habitatge és bastant preocupant que durant aquests anys, el PP no s’implicarà en matèria d’habitatge i no establirà una base de comunicació directa amb els jutjats ni amb el servei comú del propi jutjat, com ha pogut tindre coneixement aquesta regidoria.

En matèria d’habitatge queda una immensa tasca de realitzar a Crevillent, que portarà mesos de treball intens, per a situar a la nostra població en el municipi model en aquesta matèria.

La regidoria d’habitatge, informa que, totes les famílies que disposen d’un contracte d’arrendament amb una entitat financera, procedent d’una execució hipotecària, d’una dació en pagament o per qualsevol altra causa, que intenten en la mesura que siga possible evitar l’impagament d’alguna quota amb la finalitat que no es vegen implicats en una procediment judicial amb el seu posterior llançament.

Per a això, des de la Regidoria d’habitatge, s’aconsella que s’acudisca a sol·licitar ajuda abans de tindre un impagament per a poder mediar i arribar a un acord amb l’entitat financera, bé a través d’una moratòria o bé a través d’una reestructuració de l’import a pagar, amb la finalitat d’evitar que l’entitat acudisca al jutjat. És important, que ja que ens trobem amb contractes de lloguer amb preus tan baixos, no es perden i més tenint en compte la nova llei d’arrendaments urbans que facilita que aquests contractes, a la seua renovació tinguen una durada de 7 anys.

La Regidoria d’habitatge, atén el públic per a qualsevol problema en matèria d’habitatge en la segona planta de la Casa de Cultura, tots els dilluns de 10h a 14H sense cita prèvia ( s’està estudiant la possibilitat d’atendre a la vesprada, per a aquelles famílies que no puguen acudir en aqueix horari per motius de treball).

Vivienda paraliza el primer desahucio del Govern del Canvi e informa a la ciudadanía de los contratos con entidades bancarias

La concejalía de Vivienda ha paralizado el desahucio que había previsto para mañana en el municipio  por orden del juzgado.

Crevillent (09/09/2019).- La Concejala de vivienda, se ha ocupado de ponerse en contacto con el juzgado y solicitar la paralización para abrir un proceso de mediación con la entidad financiera que había solicitado el lanzamiento.

Para Gema Candelaria Asencio, concejal de vivienda es bastante preocupante que durante estos años, el PP no se implicará en materia de vivienda  y no  sentará una base de comunicación directa con los juzgados ni con el servicio común del propio juzgado, como ha podido tener conocimiento esta concejalía.

En materia de vivienda queda una inmensa tarea de realizar en Crevillent, que va a llevar meses de trabajo intenso,  para situar a nuestra población en el municipio modelo en dicha materia.

La concejalía de vivienda, informa que, todas las familias que dispongan de un contrato de arrendamiento con una entidad financiera, procedente de una ejecución hipotecaria, de una dación en pago  o por cualquier otra causa, que intenten en la medida de lo posible evitar el impago de alguna cuota con la finalidad de que no se vean implicados en una procedimiento judicial con su posterior lanzamiento.

Para ello, desde la Concejalía de vivienda, se aconseja que se acuda a solicitar ayuda  antes de tener un impago para poder mediar y llegar a un acuerdo con la entidad financiera, bien a través de una moratoria o bien a través de una restructuración del importe a pagar , con el fin de evitar que la entidad acuda al juzgado.  Es importante, que ya que nos encontramos  con contratos de alquiler con precios tan bajos, no se pierdan y más teniendo en cuenta la nueva ley de arrendamientos urbanos que facilita que estos contratos, a su renovación tengan una duración de 7 años.

La Concejalía de vivienda, atiende al público para cualquier problema en materia de vivienda en la segunda planta de la Casa de Cultura, todos los lunes de 10h a 14H sin cita previa ( se está estudiando la posibilidad de atender por la tarde, para aquellas familias que no puedan acudir en ese horario por motivos de trabajo).

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies