Fa un any del canvi a Crevillent

El passat 15 de juny es va complir un any des de la presa de possessió a l’Ajuntament de Crevillent, on els ciutadans van apostar per un canvi de Govern i va posar en mans de partits progressistes l’administració del municipi. El “Govern del Canvi” es va fer amb la gestió després de 24 anys ininterromputs de governs del Partit Popular i representats en la persona de César Augusto Asencio.

Enguany ha sigut molt dur, hem patit una DANA que va arrasar nostre municipi, amb desallotjament de persones tant del càmping “El Marjal” com part de les nostres pedanies i el seu posterior allotjament a pavellons esportius, més tard ens va visitar la borrasca “Gloria”, la més forta dels últims anys ocasionant grans danys en infraestructures, i per a rematar la pandèmia del COVID-19. Amb tots aquests desastres a l’equip de Govern ens han certificat un màster en catàstrofes i s’ha donat al trast tant la planificació pressupostària com la de polítiques actives; ja que les hem tingut que guardar en un calaix fins que la normalitat s’instal·le en les nostres vides.

Pel que fa a serveis socials; han atés durant l’estat d’alarma i continuen atenent persones i famílies que han quedat en precarietat, a les quals cal socórrer de manera ràpida i contundent, perquè no hi haja ni un solo veí sense ajudes i cap xiquet en el llindar de la pobresa, assegurant-li els tres menjars diàries.

L’atenció en matèria d’habitatge l’estem realitzant com mai s’ha fet a Crevillent, intentant que tots els nostres veïns tinguen casa digna, ajudant a tramitar les ajudes al lloguer, ajudes per a reparació d’habitatges, converses amb bancs, etc.

En sanitat s’estan realitzant accions efectives que ens protegeixen de les plagues de mosquits que patim a causa de les pluges torrencials i a una primavera molt plujosa, per la qual cosa és el caldo de cultiu perfecte de certes plagues que juntament amb les de rosegadors i altres insectes s’estan combatent àrduament; dia rere dia.

Des de la Regidoria d’Economia Sostenible i a través de l’Agència Desenvolupament Local (ADL) s’està oferint ajudes a comerciants, autònoms, emprenedors i PIMES; ja que a causa del Coronavirus; han sigut severament castigats. Pel que des de l’Ajuntament s’intenta pal·liar aquesta situació i ajudar per a la recuperació econòmica del nostre municipi.

La neteja dels nostres carrers ha sigut extraordinària, arreglant els jardins i millorant dia a dia en la recollida de residus sòlids urbans i la seua posterior destrucció i reciclatge que estan fent de Crevillent un poble més net i còmode per a viure.

Si dels desastres que hem patit algú es distingeix pel seu lliurament i tenacitat ha sigut la Policia Local, que juntament amb Protecció Civil i Guàrdia Civil han demostrat la seua professionalitat, dedicació i valentia.

Pel que respecta a festes, destacar que l’any passat es van celebrar unes festes de Moros i Cristians com mai s’havien organitzat, amb una Barraca Popular actual i molt a gust de tota la ciutadania, amb gran èxit d’assistents i batent rècord d’ingressos en els bars i restaurants del poble.

En obres s’han diversificat les intervencions amb projectes oblidats o aparcats pel govern anterior del Partit Popular com són: la coberta del Gimnàs Municipal, el projecte de reforma del Mercat Municipal, ampliació de neteja de camins rurals, asfaltat de carrers oblidats i reparacions vàries, han estat a l’ordre del dia per part d’aquest Govern. Vull destacar que totes aquestes activitats contrasten amb la paralització en què ens trobem l’Ajuntament quan prenem possessió dels nostres respectius càrrecs.

En matèria econòmica el caos estava instal·lat a l’Ajuntament; l’any escàs que portem de legislatura hem tret i liquidat deutes per valor 5.400.000 milions d’euros en projectes no realitzats, sentències judicials sense abonar, factures pendents de pagar d’exercicis anteriors, obres urgents sense realitzar i un llarg etcètera que han minvat la capacitat del Consistori per a poder realitzar els nostres propis projectes.

Per primera vegada durant molts anys, el Pressupost Municipal per a l’exercici 2020 ha sigut realitzat dins dels terminis en què marca la Llei, tancant el passat exercici del 2019 amb un equilibri pressupostari i sostenibilitat econòmica i financera.

La cultura sempre ha sigut una de les senyes d’identitat de l’equip de Govern, lluny de la “Cultureta” que ens tenia acostumat el PP. Hem desenvolupat una cultura efectiva de gran envergadura, actuacions de cors, potenciant les bandes de música, presentació de llibres i actes culturals, exposicions de gran importància nacional com és el cas de l’exposició dedicada a Jiménez de Cisneros, etc. M’agradaria recalcar que sempre estarem al costat d’aquells que vulguen desenvolupar idees culturals i artístiques subvencionant els seus projectes i tutelant el seu desenvolupament per a poder aconseguir l’èxit.

També estem remodelant el Cementeri Municipal, construint nous nínxols i projectant nous serveis públics en la zona nord, també el Mercat Municipal que era una obra planificada i no desenvolupada per l’anterior govern, és una obra urgent, necessària i urgent per al Govern del Canvi. El tradicional mercat ambulant dels divendres també és objecte d’aplicació de millores i a causa del COVID-19 s’han suspés les taxes als mercaders i pres mesures tant sanitàries com de seguretat.

Pel que respecta al Centre Jove s’ha realitzat una gran labor amb la realització d’activitats i cursos, per aquest i alguns motius més, el Govern del Canvi ha apostat fermament per la gestió directa del centre, la qual cosa millorarà el programa d’actes a realitzar, oferirà major qualitat i aconseguirem un estalvi considerable per a les arques municipals.

Pel que concerneix benestar animal, està programada una campanya antirràbica, a més s’està ajudant a les protectores que adopten als animals temporalment fins que se’ls trobe nou propietari, s’ha procedit a l’esterilització de gossos i gats, així com una campanya de conscienciació per a evitar l’enverinament d’animals, ja que certs malvats posen verí amb la finalitat d’acabar amb ells. Vull fer un esment especial a un dels efectes del COVID-19, que és l’augment de manera considerable de l’abandó d’animals, per la qual cosa l’Ajuntament de Crevillent està col·laborant estretament amb les protectores, tant amb l’alimentació com amb el control d’aquests.

Actualment moltes accions s’han realitzat i moltes altres queden per fer, el nostre objectiu és que el nostre Crevillent siga un municipi més còmode per a viure, més solidari, més culte i amb una millora econòmica real, tant per als nostres veïns com per a les nostres empreses.

Per a finalitzar, m’agradaria agrair als ciutadans la seua col·laboració i paciència davant el confinament que hem passat, tots i totes l’hem patit i tots eixirem reforçats d’aquesta gran prova. Gràcies a tots i totes.

 

GREGORIO MANUEL DÍAZ-MARTA VALERO

REGIDOR DE BON GOVERN I HISENDA

AJUNTAMENT DE CREVILLENT

Hace un año del cambio en Crevillent

El pasado 15 de junio se cumplió un año desde la toma de posesión en el Ayuntamiento de Crevillent, donde los ciudadanos apostaron por un cambio de Gobierno y puso en manos de partidos progresistas la administración del municipio. El “Govern del Canvi” se hizo con la gestión después de 24 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Popular y representados en la persona de César Augusto Asencio.

Este año ha sido muy duro, hemos sufrido una DANA que arrasó nuestro termino municipal, con desalojo de personas tanto del camping “El Marjal” como parte de nuestras pedanías y su posterior alojamiento en pabellones deportivos, más tarde nos visitó la borrasca “Gloria”, la más fuerte de los últimos años ocasionando grandes daños en infraestructuras y para rematar la pandemia del COVID-19. Con todos estos desastres al equipo de Gobierno nos han certificado un máster en catástrofes y se ha dado al traste tanto la planificación presupuestaria como la de políticas activas; ya que las hemos tenido que guardar en un cajón hasta que la normalidad se instale en nuestras vidas.

En lo que respecta a servicios sociales; han atendido durante el estado de alarma y siguen atendiendo a personas y familias que han quedado en precariedad, a las que hay que socorrer de forma rápida y contundente, para que no haya ni un solo vecino sin ayudas y ningún niño en el umbral de la pobreza, asegurándole las tres comidas diarias.

La atención en materia de vivienda la estamos realizando como nunca se ha hecho en Crevillent, intentando que todos nuestros vecinos tengan casa digna, ayudando a tramitar las ayudas al alquiler, ayudas para reparación de viviendas, conversaciones con bancos, etc.

En sanidad se están realizando acciones efectivas que nos protegen de las plagas de mosquitos que sufrimos debido a las lluvias torrenciales y a una primavera muy lluviosa, por lo que es el caldo de cultivo perfecto de ciertas plagas que juntamente con las de roedores y demás insectos se están combatiendo arduamente; día tras día.

Desde la Concejalía de Economía Sostenible y a través de la Agencia Desarrollo Local (ADL) se está ofreciendo ayudas a comerciantes, autónomos, emprendedores y PYMES; ya que debido al Coronavirus; han sido severamente castigados. Por lo que desde el Ayuntamiento se intenta paliar dicha situación y ayudar para la recuperación económica de nuestro municipio.

La limpieza de nuestras calles ha sido extraordinaria, arreglando los jardines y mejorando día a día en la recogida de residuos sólidos urbanos y su posterior destrucción y reciclaje que están haciendo de Crevillent un pueblo más limpio y cómodo para vivir.

Si de los desastres que hemos padecido alguien se distingue por su entrega y tesón ha sido la Policía Local que junto con Protección Civil y Guardia Civil han demostrado su profesionalidad, dedicación, valentía y entrega.

Por lo que respecta a fiestas, destacar que el pasado año se celebraron unas fiestas de Moros y Cristianos como nunca se habían organizado, con una Barraca Popular actual y muy a gusto de toda la ciudadanía, con gran éxito de asistentes y batiendo récord de ingresos en los bares y restaurantes del pueblo.

En obras se han diversificado las intervenciones con proyectos olvidados o aparcados por el gobierno anterior del Partido Popular como son: la cubierta del Gimnasio Municipal, el proyecto de reforma del Mercado Municipal, ampliación de limpieza de caminos rurales, asfaltado de calles olvidadas y reparaciones varias, han estado a la orden del día por parte de este Gobierno. Quiero destacar que todas estas actividades contrastan con la paralización en que nos encontramos el Ayuntamiento cuando tomamos posesión de nuestros respectivos cargos.

En materia económica el caos estaba instalado en el Ayuntamiento; en el año escaso que llevamos de legislatura hemos sacado y liquidado deudas por valor 5.400.000 millones de euros en proyectos no realizados, sentencias judiciales sin abonar, facturas pendientes de pagar de ejercicios anteriores, obras urgentes sin realizar y un largo etcétera que han mermado la capacidad del Consistorio para poder realizar nuestros propios proyectos.

Por primera vez durante muchos años, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 ha sido realizado dentro de los plazos en que marca la Ley, cerrando el pasado ejercicio del 2019 con un equilibrio presupuestario y sostenibilidad económica y financiera.

La cultura siempre ha sido una de las señales de identidad del equipo de Gobierno, lejos de la “Cultureta” que nos tenía acostumbrado el PP. Hemos desarrollado una cultura efectiva de gran envergadura, actuaciones de coros, potenciando las bandas de música, presentación de libros y actos culturales, exposiciones de calado nacional como es el caso de la exposición dedicada a Jiménez de Cisneros, etc. Me gustaría recalcar que siempre estaremos al lado de aquellos que quieran desarrollar ideas culturales y artísticas subvencionando sus proyectos y tutelando su desarrollo para poder alcanzar el éxito.

También estamos remodelando el Cementerio Municipal, construyendo nuevos nichos y proyectando nuevos servicios públicos en la zona norte, también el Mercado Municipal que era una obra planificada y no desarrollada por el anterior gobierno, es una obra urgente, necesaria y urgente para el Govern del Canvi. El tradicional mercadillo de los viernes también es objeto de aplicación de mejoras y debido al COVID-19 se han suspendido las tasas a los mercaderes y tomado medidas tanto sanitarias como de seguridad.

Por lo que respecta al Centre Jove se ha realizado una gran labor con la realización de actividades y cursos, por este y algunos motivos más, el Govern del Canvi ha apostado firmemente por la gestión directa del centro, lo que mejorará el programa de actos a realizar, ofrecerá mayor calidad y conseguiremos un ahorro considerable para las arcas municipales.

Por lo que concierne a bienestar animal, está programada una campaña antirrábica, además se está ayudando a las protectoras que adoptan a los animales temporalmente hasta que se les encuentre nuevo propietario, se ha procedido a la esterilización de perros y gatos, así como una campaña de concienciación para evitar el envenenamiento de animales, ya que ciertos desalmados ponen veneno con el fin de acabar con ellos. Quiero hacer una mención especial a uno de los efectos del COVID-19, que es el aumento de forma considerable del abandono de animales, por lo que el Ayuntamiento de Crevillent está colaborando estrechamente con las protectoras, tanto con la alimentación como con el control de estos.

Actualmente muchas acciones se han realizado y otras muchas quedan por hacer, nuestro objetivo es que nuestro Crevillent sea un municipio más cómodo para vivir, más solidario, más culto y con una mejora económica real, tanto para nuestros vecinos como para nuestras empresas.

Para finalizar, me gustaría agradecer a los ciudadanos su colaboración y paciencia ante el confinamiento que hemos pasado, todos y todas lo hemos sufrido y todos vamos a salir reforzados de esta gran prueba. Gracias a todos y todas.

 

GREGORIO MANUEL DÍAZ-MARTA VALERO

CONCEJAL DE BUEN GOBIERNO Y HACIENDA

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies