Comunicat urgent de l’Alcalde sobre situació Covid-19 en el Departament de Salut

Crevillent, 24 de desembre. En la reunió mantinguda en el dia d’ahir amb el Gerent de l’Hospital Vinalopó es va donar a conéixer la següent situació del Departament de Salut.

En relació amb l’Hospital Vinalopó heu de saber que ha hagut un augment d’hospitalitzats en les últimes setmanes tant en planta com en UCI i que s’ha revertit la tendència favorable de la corba de les últimes setmanes, així com en el Departament de l’Hospital General d’Elx, i que novament el nombre de casos positius i la corba epidemiològica comença a créixer.

Aquestes dades han d’alertar a la població crevillentina ja que, si bé hem tingut una tendència positiva en les últimes setmanes baixant de 400 casos per cada 100 mil habitants a 124 casos, com ha ocorregut en anteriors situacions el que ocorre en altres municipis del departament i en l’entorn acabarà afectant-nos i s’espera que pujarem molt prompte, com així està ocorrent també a la Comunitat Valenciana i en la resta del país.

La Gerència de l’Hospital ens ha comunicat que se suspendran algunes consultes d’especialistes a l’Hospital i que s’han duplicat les guàrdies per a atendre al màxim nombre de pacients que pogueren emmalaltir per COVID i per altres malalties.

També ens transmeten tranquil·litat ja que posseeixen un sòlid pla de contingència per a afrontar la situació actual i la nova onada de casos nous d’infectats que s’espera, en relació amb les festes nadalenques.

No obstant això, es prega als usuaris del Centre de Salut, la utilització responsable de l’atenció primària i d’urgències, perquè realment les malalties més importants puguen ser ateses correctament i també alliberar la pressió sobre els professionals sanitaris.

És important ser conscients que el 90% dels casos de contagi provenen de les relacions socials i familiars, per això s’insisteix en la responsabilitat individual per a disminuir el ritme de contagis.

Esta demostrat que les festes moltes vegades de joves i no tan joves són una font de contagi important que després traslladen als pares i avis, amb edats avançades, incrementant la mortalitat de la malaltia.

Per tot això, aquest Alcalde prega a la població Crevillentina que extreme les precaucions i seguisca les instruccions de les autoritats sanitàries, restringint en aquests dies la mobilitat i les relacions entre persones no convivents. I en tot cas, es guarde la distància de seguretat, llavar-se sovint les mans i s’use sempre i en tot moment la mascareta, en llocs oberts i tancats i sobretot quan estiguem amb persones que no conviuen habitualment amb nosaltres. I procurar que si estem en llocs tancats augmentar la ventilació.

Cal recordar també que la Comunitat Valenciana està tancada, només podran entrar els residents i que el toc de queda és a les 23.00 h. excepte els dies de Nit de Nadal i Nit de cap d’any que serà fins a la mitjanit.

En les reunions socials, per exemple, en sopars i menjars nadalencs el màxim de persones serà de sis i mai més de dos grups de convivència estable.

Queden dies per a començar la fase de vacunació, però no oblidem que segons els professionals sanitaris fins que no es produïsca una immunització superior al 70% no haurem de baixar la guàrdia. A més, ens transmeten que, malgrat la vacuna, la protecció enfront del contagi tarda més d’un mes a succeir pel que s’han de mantindre de manera estricta les mesures de protecció per a evitar el contagi i la transmissió del virus

La vacuna arribarà, probablement amb una tercera ona pel que hem de continuar amb la responsabilitat individual i la prevenció com a únics mètodes per a protegir-nos.

Aconselle aquestes mesures que han elaborat professionals sanitaris per a passar unes celebracions més saludables.

José Manuel Penalva Casanova. Alcalde de Crevillent

COMUNICADO URGENTE DEL ALCALDE SOBRE SITUACIÓN COVID EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD

Crevillent, 24 de diciembre. En la reunión mantenida en el día de ayer con el Gerente del Hospital Vinalopó se dio a conocer la siguiente situación del Departamento de Salud:

En relación con el Hospital Vinalopó tenéis que saber que ha habido un aumento de hospitalizados en las últimas semanas tanto en planta como en UCI y que se ha revertido la tendencia favorable de la curva de las últimas semanas, así como en el Departamento del Hospital General de Elche y que nuevamente el número de casos positivos y la curva epidemiológica empieza a crecer.  

Estos datos deben alertar a la población crevillentina ya que, si bien hemos tenido una tendencia positiva en las últimas semanas bajando de 400 casos por cada 100 mil habitantes a 124 casos, como ha ocurrido en anteriores situaciones lo que ocurre en otros municipios del departamento y en el entorno acabará afectándonos y se espera que subiremos muy pronto, como así está ocurriendo también en la Comunidad Valenciana y en el resto del país.

La Gerencia del Hospital nos ha comunicado que se van a suspender algunas consultas de especialistas en el Hospital y que se han duplicado las guardias para atender al máximo número de pacientes que pudiesen enfermar por COVID y por otras dolencias.

También nos transmiten tranquilidad por cuanto poseen un sólido plan de contingencia para afrontar la situación actual y la nueva oleada de casos nuevos de infectados que se espera, en relación con las fiestas navideñas.

No obstante, se ruega a los usuarios del Centro de Salud, la utilización responsable de la atención primaria y de urgencias, paraque realmente las dolencias más importantes puedan ser atendidas correctamente y también liberar la presión sobre los profesionales sanitarios.

Es importante ser conscientes que el 90% de los casos de contagio provienen de las relaciones sociales y familiares, por ello se insiste en la responsabilidad individual para disminuir el ritmo de contagios.

Esta demostrado que las fiestas muchas veces de jóvenes y no tan jóvenes son una fuente de contagio importante que después trasladan a los padres y abuelos, con edades avanzadas, incrementando la mortalidad de la enfermedad.

Por todo ello, este Alcalde ruega a la población Crevillentina que extreme las precauciones y siga las instrucciones de las autoridades sanitarias, restringiendo en estos días la movilidad y las relaciones entre personas no convivientes. Y en todo caso, se guarde la distancia de seguridad, lavarse a menudo las manos y se use siempre y en todo momento la mascarilla, en lugares abiertos y cerrados y sobre todo cuando estemos con personas que no conviven habitualmente con nosotros. Y procurar que si estamos en lugares cerrados aumentar la ventilación.

Hay que recordar también que la Comunidad Valenciana permanece cerrada, sólo podrán entrar los residentes y que el toque de queda es a las 23.00 h. excepto los días de Nochebuena y Nochevieja que será hasta la media noche.

En las reuniones sociales, por ejemplo, en cenas y comidas navideñas el máximo de personas será de seis y nunca más de dos grupos de convivencia estable.

Quedan días para comenzar la fase de vacunación, pero no olvidemos que según los profesionales sanitarios hasta que no se produzca una inmunización superior al 70% no deberemos bajar la guardia. Además, nos transmiten que, a pesar de la vacuna, la protección frente al contagio tarda más de un mes en suceder por lo que se deben mantener de manera estricta las medidas de protección para evitar el contagio y la transmisión del virus

La vacuna va a llegar, probablemente con una tercera ola por lo que debemos continuar con la responsabilidad individual y la prevención como únicos métodos para protegernos.

Aconsejo estas medidas que han elaborado profesionales sanitarios para pasar unas celebraciones más saludables.

José Manuel Penalva Casanova. Alcalde de Crevillent

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies