Recepcionada l’obra de Neteja en la zona de la Partida El Plà

Hui s’ha procedit a la signatura de l’acta de recepció de les obres de restauració de zones degradades per abocaments incontrolats en la Partida El Plà i C/ San Isidro

Crevillent (07/01/2021).-  Hui ha tingut lloc, la signatura de l’acta de recepció de les obres dutes a terme per l’Excma. Diputació d’Alacant, en la partida El Plà. Obres de restauració de zones degradades per abocaments incontrolats en la C/ San Isidro. Per a la signatura d’aquest acta, s’han desplaçat tres tècnics de la Diputació, el contractista de les obres, el Diputat de Medi Ambient, Miguel Ángel Sánchez, la regidora de Medi Ambient, Estefanía Salinas Peral, i l’alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva.

En aquest acte, s’ha remarcat la importància de la col·laboració entre les diferents administracions, per al bon funcionament dels projectes duts a terme.

En paraules de l’alcalde, ha agraït la línia de subvencions que Diputació concedeix anualment als municipis, per a l’execució d’aquests treballs. També ha incidit en la importància del manteniment i conservació d’aquesta zona per part de tots els veïns i veïnes de Crevillent. Sense el correcte ús dels contenidors allí situats pels veïns, de res servirà el treball realitzat tan satisfactòriament.

José Manuel Penalva ha manifestat que, col·laborem amb totes les administracions pel mateix objectiu, les sol·licituds d’aquest ajuntament a la diputació tenen l’assessorament dels agents forestals de la localitat, que són tècnics de la conselleria. En breu es reforçarà amb contenidors i una nova senyalització en col·laboració amb la regidoria de serveis públics

El Diputat Provincial de Medi ambient, Miguel Ángel Sánchez, destaca la importància d’aquesta actuació, així com les realitzades des de l’organisme provincial en la nostra localitat en matèria de medi ambient. De la mateixa forma, Sánchez fa una crida a la responsabilitat, demanant a la ciutadania col·laboració per a detectar i informar de les conductes incívicas per part d’alguns, que posen en risc el nostre entorn natural i urbà, i per extensió a la salut. “És de summa importància que tots siguem partícips en el respecte i cura del nostre medi ambient i col·laborem amb les administracions perquè les actuacions desenvolupades en aquest sentit, com la que hui informem, no queden en sac trencat.” Indica Sánchez.

D’altra banda, el Diputat de Medi Ambient ha ressaltat que actuacions com la recuperació de l’entorn de San Isidro, suposen una important inversió econòmica i ús de mitjans per a les administracions. “Diners i recursos que se sufraguen dels nostres impostos i per tant cal respectar i mantindre”.

Per a finalitzar, Miguel àngel Sánchez ha informat que, després de la recent aprovació dels pressupostos de la Diputació, des de l’àrea de Medi Ambient, ja s’està treballant en pròximes actuacions que durà a terme a Crevillent i en la resta de municipis de la nostra província.

Per a la regidor de Medi Ambient, Estefanía Salinas Peral, “és important la labor que està realitzant Diputació en aquesta mena d’actuacions. Ara esperem que, en breu, també es duga a terme la redacció del projecte de restauració d’una zona en Partida Fangosa, subvenció també atorgada a l’ajuntament per part de la Diputació aquest mateix any i poder procedir també a la seua restauració.

És un compromís d’aquest govern la millora del nostre entorn urbà, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, per això col·laborem amb totes les administracions en el mateix objectiu. Les sol·licituds d’aquest ajuntament a la diputació tenen l’assessorament dels agents forestals de la localitat que formen part de la conselleria, en breu es reforçarà amb contenidors de reciclatge amb col·laboració de la regidoria de serveis públics.

 

Recepcionada la obra de Limpieza en la zona de la Partida El Plà

 

  • Hoy se ha procedido a la firma del acta de recepción de las obras de restauración de zonas degradadas por vertidos incontrolados en la Partida El Plà y C/ San Isidro

 

Crevillent (07/01/2021).-  Hoy ha tenido lugar, la firma del acta de recepción de las obras llevadas a cabo por la Excma. Diputación de Alicante, en la partida El Plà. Obras de restauración de zonas degradadas por vertidos incontrolados en la C/ San Isidro. Para la firma de este acta, se han desplazado tres técnicos de la Diputación, el contratista de las obras, el Diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, la concejala de Medio Ambiente, Estefanía Salinas Peral, y el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva.

En este acto, se ha remarcado la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones, para el buen funcionamiento de los proyectos llevados a cabo.

En palabras del alcalde, ha agradecido la línea de subvenciones que Diputación concede anualmente a los municipios, para la ejecución de estos trabajos. También ha incidido en la importancia del mantenimiento y conservación de esta zona por parte de todos los vecinos y vecinas de Crevillent. Sin el correcto uso de los contenedores allí situados por los vecinos, de nada servirá el trabajo realizado tan satisfactoriamente.

José Manuel Penalva ha manifestado que, colaboramos con todas las administraciones por el mismo objetivo, las solicitudes de este ayuntamiento a la diputación tienen el asesoramiento de los agentes forestales de la localidad, que son técnicos de la consellería. En breve se va a reforzar con contenedores y una nueva señalización en colaboración con la concejalía de servicios públicos

El Diputado Provincial de Medio ambiente, Miguel Ángel Sánchez, destaca la importancia de esta actuación, así como las realizadas desde el organismo provincial en nuestra localidad en materia de medio ambiente. De la misma forma, Sánchez hace un llamamiento a la responsabilidad, pidiendo a la ciudadanía colaboración para detectar e informar de las conductas incívicas por parte de algunos, que ponen en riesgo nuestro entorno natural y urbano, y por extensión a la salud. “Es de suma importancia que todos seamos partícipes en el respeto y cuidado de nuestro medio ambiente y colaboremos con las administraciones para que las actuaciones desarrolladas en este sentido, como la que hoy informamos, no queden en saco roto.” Indica Sánchez.

Por otro lado, el Diputado de Medio Ambiente ha resaltado que actuaciones como la recuperación del entorno de San Isidro, suponen una importante inversión económica y empleo de medios para las administraciones. “Dinero y recursos que se sufragan de nuestros impuestos y por tanto hay que respetar y mantener”.

Para finalizar, Miguel ángel Sánchez ha informado que, tras la reciente aprobación de los presupuestos de la Diputación, desde el área de Medio Ambiente, ya se está trabajando en próximas actuaciones que llevará a cabo en Crevillent y en el resto de municipios de nuestra provincia.

Para la concejal de Medio Ambiente, Estefanía Salinas Peral, “es importante la labor que está realizando Diputación en este tipo de actuaciones. Ahora esperamos que, en breve, también se lleve a cabo la redacción del proyecto de restauración de una zona en Partida Barrosa, subvención también otorgada al ayuntamiento por parte de la Diputación este mismo año y poder proceder también a su restauración.

Es un compromiso de este gobierno la mejora de nuestro entorno urbano, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, por eso colaboramos con todas las administraciones en el mismo objetivo. Las solicitudes de este ayuntamiento a la diputación tienen el asesoramiento de los agentes forestales de la localidad que forman parte de la conselleria, en breve se va a reforzar con contenedores de reciclaje con colaboración de la concejalía de servicios públicos.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies