“Al contrari del que feia el PP, nosaltres sí que escoltem i ens adaptem a les necessitats de la joventut crevillentina”

La regidora de Joventut, Ana Vanesa Mas, explica que el Centre Jove tancarà de l’1 al 22 d’agost per la baixa demanda de les instal·lacions i que en aquestes dates es desenvoluparan activitats noves en altres espais com el barranquisme aquàtic, dirigides als i les joves de Crevillent

 

Crevillent (30/07/2021).- La regidora de Joventut, Ana Vanesa Mas, ha explicat que el Centre Jove de Crevillent romandrà tancat de l’1 al 22 d’agost degut a la baixa presència d’usuaris i usuàries de l’any anterior. En el seu lloc, es desenvoluparan altres activitats amb una gran demanda i afluència com el barranquisme aquàtic els dies 15 i 22 d’agost a Callosa d’en Sarrià i Anna (València).

Les activitats no han de centralitzar-se únicament en un edifici sinó que han de ser diverses. La tècnica de l’àrea em va traslladar la proposta de tancar de l’1 al 22 a causa de l’escassa presència d’usuaris i usuàries durant eixes dates i no al revés com ha deixat veure el PP en la seua nota, i així ho demostren les dades. Diumenge passat només una persona va acudir a la vesprada al Centre Jove i el dilluns, 26 de juliol, van ser un total d’11 les que van assistir en tot el dia. Encara que és lògic, sembla que el PP necessita que li expliquem que nosaltres escoltem la joventut i ens adaptem a les necessitats i circumstàncies que van sorgint al nostre poble” afirma l’edil.

Quant al sistema de reserva de places, “els usuaris i usuàries de les instal·lacions ens havien traslladat la problemàtica i els regidors del PP saben que des d’eixe moment començarem a treballar per a solucionar-ho posant cartelleria i informat sobre les normes de les reserves, per la qual cosa menteixen en dir que arribem tard. Al contrari del que feia el Partit Popular, nosaltres sí que atenem les demandes de la nostra joventut, no com ells, que no feien res i durant anys han privatitzat el servei sense control i sense ampliar horaris malgrat les nombroses peticions” ressalta Ana Vanesa.

Des de la Regidoria de Joventut s’ha millorat el servei del Centre Jove i s’està atenent i solucionant les demandes de la joventut d’una forma eficaç. Des de les més simples com posar més endolls a la sala d’estudi (una reivindicació que realitzaven des de fa diversos anys les i els joves de la localitat i que el PP mai va atendre) o la col·locació d’estors a la sala destinada al Taller d’Ocupació perquè no es podia utilitzar el projector pel reflex, a altres més complexes com l’ampliació de l’horari d’obertura, que s’ha portat avant no sols amb l’extensió horària sinó també fent possible la seua obertura durant més dies.

La regidora ha recordat també que s’ha contractat una tècnica més a jornada completa mitjançant una subvenció de l’IVAJ, subvenció de 33.000 euros que durant almenys un any el Govern del PP va deixar escapar per la seua deixadesa i inactivitat. Igual que es va fer amb altres programes com “Jove Oportunitat”, dirigit a proporcionar una segona oportunitat a les i els joves que han abandonat els estudis i que va ser impulsat per primera vegada amb l’arribada del Govern del Canvi, o la redacció d’un Pla de Joventut després de realitzar nombroses entrevistes i un estudi entre la gent jove, una cosa que el PP per desídia mai havia dut a terme.

A més, segons afig Ana Vanesa Mas, des de Joventut s’estan oferint tallers com el de dansa inclusiva per a integrar a la joventut amb diversitat funcional en les instal·lacions municipals i s’està organitzant un Fòrum Jove per a setembre, amb l’objectiu d’implicar la joventut i promocionar la seua participació, iniciatives que no sols mai s’havien fet sinó que el Govern del PP ni tan sols s’haguera plantejat fer.

“Si alguna cosa ha demostrat el Partit Popular durant els seus anys de govern és que mai li han interessat les necessitats i interessos dels joves ni ha escoltat la joventut de Crevillent i el que demostra ara és que el seu únic propòsit és desviar l’atenció, perquè no isca a relluir la desgana i la deixadesa regnant durant la seua gestió, intentant que no es veja que es pot fer polítiques públiques en pro de la joventut i que tindre un poble més viu és possible” afirma l’edil.

  

“Al contrario de lo que hacía el PP, nosotros sí escuchamos y nos adaptamos a las necesidades de la juventud crevillentina”

 

  • La concejala de Juventud, Ana Vanesa Mas, explica que el Centre Jove cerrará del 1 al 22 de agosto por la baja demanda de las instalaciones y que en estas fechas se desarrollarán actividades novedosas en otros espacios como el barranquismo acuático, dirigidas a los y las jóvenes de Crevillent

Crevillent (30/07/2021).- La concejala de Juventud, Ana Vanesa Mas, ha explicado que el Centre Jove de Crevillent permanecerá cerrado del 1 al 22 de agosto debido a la baja presencia de usuarios y usuarias del año anterior. En su lugar, se desarrollarán otras actividades con una gran demanda y afluencia como el barranquismo acuático los días 15 y 22 de agosto en Callosa d’En Sarrià y Anna (Valencia).

Las actividades no tienen que centralizarse únicamente en un edificio sino que tienen que ser diversas. La técnica del área me trasladó la propuesta de cerrar del 1 al 22 debido a la escasa presencia de usuarios y usuarias durante esas fechas y no a la inversa como ha dejado ver el PP en su nota, y así lo demuestran los datos. El pasado domingo solo una persona acudió por la tarde al Centre Jove y el lunes, 26 de julio, fueron un total de 11 las que asistieron en todo el día. Aunque es lógico, parece que el PP necesita que le expliquemos que nosotros y nosotras escuchamos a la juventud y nos adaptamos a las necesidades y circunstancias que van surgiendo en nuestro pueblo” afirma la edil.

En cuanto al sistema de reserva de plazas, “los usuarios y usuarias de las instalaciones nos habían trasladado la problemática y los concejales del PP saben que desde entonces empezamos a trabajar para solucionarlo poniendo cartelería e informado sobre las normas de las reservas, por lo que mienten al decir que llegamos tarde. Al contrario de lo que hacía el Partido Popular, nosotros y nosotras sí atendemos a las demandas de nuestra juventud, no como ellos, que no hacían nada y durante años han privatizado el servicio sin control y sin ampliar horarios a pesar de las numerosas peticiones” resalta Ana Vanesa.

Desde la Concejalía de Juventud se ha mejorado el servicio del Centre Jove y se está atendiendo y solucionando las demandas de la juventud de una forma eficaz. Desde las más simples como poner más enchufes en la sala de estudio (una reivindicación que venían realizando desde hace varios años las y los jóvenes de la localidad y que el PP nunca atendió) o la colocación de estores en la sala destinada al Taller de Empleo porque no se podía utilizar el proyector por el reflejo, a otras más complejas como la ampliación del horario de apertura, que se ha llevado adelante no solo con la extensión horaria sino también haciendo posible su apertura durante más días.

La concejala ha recordado también que se ha contratado a una técnica más a jornada completa mediante una subvención del IVAJ, subvención de 33.000 euros que durante al menos un año el Gobierno del PP dejó escapar por su dejadez e inactividad. Igual que se hizo con otros programas como “Jove Oportunitat”, dirigido a proporcionar una segunda oportunidad a las y los jóvenes que han abandonado los estudios y que fue impulsado por primera vez con la llegada del Govern del Canvi, o la redacción de un Plan de Juventud tras realizar numerosas entrevistas y un estudio entre la gente joven, algo que el PP por desidia nunca había llevado a cabo.

Además, según añade Ana Vanesa Mas, desde Juventud se están ofreciendo talleres como el de danza inclusiva para integrar a la juventud con diversidad funcional en las instalaciones municipales y se está organizando un Forum Joven para septiembre, con el objetivo de implicar a la juventud y promocionar su participación, iniciativas que no sólo nunca se habían hecho sino que el Gobierno del PP ni siquiera se hubiera planteado hacer.

Si algo ha demostrado el Partido Popular durante sus años de gobierno es que nunca le han interesado las necesidades e intereses de los jóvenes ni ha escuchado a la juventud de Crevillent y lo que demuestra ahora es que su único propósito es desviar la atención, para que no salga a relucir la desgana y la dejadez reinante durante su gestión, intentando que no se vea que se puede hacer políticas públicas en pro de la juventud y que tener un pueblo más vivo es posible” afirma la edil.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies