Crevillent inicia el nou curs escolar amb un augment de les plantilles i de l’oferta de cicles formatius d’FP en els instituts

Tots els centres d’Educació Infantil i Primària de la localitat comptaran per primera vegada aquest curs amb un orientador o orientadora a temps complet, millorant substancialment l’atenció a l’alumnat i als seus familiars

 

Crevillent (08/09/2021).- Hui, dimecres dia 8, s’inicia el nou curs escolar en els centres educatius on s’incorporaran un total de 4.750 alumnes/as en les diferents etapes educatives: 830 en Educació Infantil, 1.840 en Educació Primària, 1.491 en Educació Secundària Obligatòria, 207 en Batxillerat i 382 en Formació Professional.

En aquest inici de curs cal destacar l’increment de les plantilles per part d’Educació, ja que no sols s’han mantingut les plantilles del curs anterior sinó que s’han incrementat amb 668 incorporacions noves, que han suposat un total de 5.042 docents més per al sistema educatiu valencià.

Segons ha informat el regidor d’Educació de Crevillent, Jesús Ruiz, aquest augment de plantilles ha significat la incorporació d’un/a orientador/a en els centres d’Infantil i Primària a temps complet, una cosa que permetrà que tots els centres compten amb aquesta figura. Aquestes noves incorporacions han comportat una reorganització del Gabinet Psicopedagògic Municipal, que es farà càrrec a temps complet dels col·legis Julio Quesada-Pilar Ruiz i Primo de Rivera. D’aquesta manera tots els centres veuran incrementat el temps de dedicació a l’orientació escolar, i l’atenció a l’alumnat i a les seues famílies millorarà substancialment.

També cal destacar en aquest inici de curs l’increment de l’oferta de Formació Professional en la nostra localitat. Els dos instituts han posat en marxa dos cicles nous de FP. L’IES Macià Abela ha incorporat un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Imatge Personal: Perruqueria i Cosmètica Capil·lar. I un altre Cicle Formatiu de Grau Superior d’Activitats Físiques i Esportives: Condicionament Físic. Mentre que l’IES Canonge Manchón ha posat en marxa un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i un Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial.

Aquest inici de curs torna a estar marcat per la situació de pandèmia que, encara que amb unes condicions molt millors que el curs anterior gràcies a les vacunacions, continua fent necessari continuar amb les mesures sanitàries marcades des dels centres educatius. El manteniment de les distàncies, l’ús de les màscares i del gel hidroalcohòlic, així com el màxim respecte als horaris d’entrada i eixida establits en cada centre, són imprescindibles perquè els nostres col·legis tornen a ser espais segurs.

Quant a la falta de recursos econòmics en la qual es troba l’IES Canonge Manchón, l’acalde José Manuel Penalva i tot el Govern municipal recolza les reivindicacions del centre en quant a l’exigència dels pagaments pendents a la Conselleria d’Educació i d’Hisenda, tal com ha fet des dels primers mesos de l’any en què es van iniciar els retards dels pagaments.

Per al regidor d’Educació, cal continuar reivindicant la solució a aquesta situació de l’IES Canonge Manchón però sense deixar de destacar l’important increment de les plantilles i de l’oferta de la Formació Professional, que significarà un nou pas en la millora dels nostres col·legis i instituts amb l’objectiu permanent de millorar l’educació. Jesús Ruiz ha destacat que davant la presencialitat de tot l’alumnat en aquest nou curs escolar no s’ha d’oblidar que “hem de continuar complint amb totes les mesures sanitàries i tornar a demostrar, com ja es va fer en el curs anterior, que amb l’esforç de tota la comunitat educativa: professorat, administració, personal no docent, alumnat i pares i mares, serem capaços de superar de nou les dificultats que la pandèmia ens puga plantejar”.

 

Crevillent inicia el nuevo curso escolar con un aumento de las plantillas y de la oferta de ciclos formativos de FP en los institutos

 

  • Todos los centros de Educación Infantil y Primaria de la localidad contarán por primera vez este curso con un orientador u orientadora a tiempo completo, mejorando sustancialmente la atención al alumnado y a sus familiares

Crevillent (08/09/2021).- Hoy, miércoles día 8, se inicia el nuevo curso escolar en los centros educativos donde se van a incorporar un total de 4.750 alumnos/as en las diferentes etapas educativas: 830 en Educación Infantil, 1.840 en Educación Primaria, 1.491 en Educación Secundaria Obligatoria, 207 en Bachillerato y 382 en Formación Profesional.

En este inicio de curso cabe destacar el incremento de las plantillas por parte de Educación, ya que no sólo se han mantenido las plantillas del curso anterior sino que se han incrementado con 668 incorporaciones nuevas, que han supuesto un total de 5.042 docentes más para el sistema educativo valenciano.

Según ha informado el concejal de Educación de Crevillent, Jesús Ruiz, este aumento de plantillas ha significado la incorporación de un/a orientador/a en los centros de Infantil y Primaria a tiempo completo, algo que permitirá que todos los centros cuenten con esta figura. Estas nuevas incorporaciones han conllevado una reorganización del Gabinete Psicopedagógico Municipal, que se va a hacer cargo a tiempo completo de los colegios Julio Quesada-Pilar Ruiz y Primo de Rivera. De esta forma todos los centros verán incrementado el tiempo de dedicación a la orientación escolar, y la atención al alumnado y a sus familias mejorará sustancialmente.

También cabe destacar en este inicio de curso el incremento de la oferta de Formación Profesional en nuestra localidad. Los dos institutos han puesto en marcha dos ciclos nuevos de FP. El IES Maciá Abela ha incorporado un nuevo Ciclo Formativo de Grado Medio de Imagen Personal: Peluquería y Cosmética Capilar. Y otro Ciclo Formativo de Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas: Acondicionamiento Físico. Mientras que el IES Canónigo Manchón ha puesto en marcha un Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería y un Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial.

Este inicio de curso vuelve a estar marcado por la situación de pandemia que, aunque con unas condiciones mucho mejores que el curso anterior gracias a las vacunaciones, sigue haciendo necesario continuar con las medidas sanitarias marcadas desde los centros educativos. El mantenimiento de las distancias, el uso de las mascarillas y del gel hidroalcohólico, así como el máximo respeto a los horarios de entrada y salida establecidos en cada centro, son imprescindibles para que nuestros colegios vuelvan a ser espacios seguros.

En cuanto a la falta de recursos económicos en la que se encuentra el IES Canónigo Manchón, el acalde José Manuel Penalva y todo el Gobierno municipal respalda las reivindicaciones del centro en cuanto a la exigencia de los pagos pendientes a la Conselleria de Educación y de Hacienda, tal y como ha venido haciendo desde los primeros meses del año en el que se iniciaron los retrasos de los pagos.

Para el concejal de Educación, hay que continuar reivindicando la solución a esta situación del IES Canónigo Manchón pero sin dejar de destacar el importante incremento de las plantillas y de la oferta de la Formación Profesional, que va a significar un nuevo paso en la mejora de nuestros colegios e institutos con el objetivo permanente de mejorar la educación. Jesús Ruiz ha destacado que ante la presencialidad de todo el alumnado en este nuevo curso escolar no se ha de olvidar que “debemos seguir cumpliendo con todas las medidas sanitarias y volver a demostrar, como ya se hizo en el curso anterior, que con el esfuerzo de toda la comunidad educativa: profesorado, administración, personal no docente, alumnado y padres y madres, seremos capaces de superar de nuevo las dificultades que la pandemia nos pueda plantear”.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies