Comencen les obres de condicionament dels carrers Macha-Corrales

Aquesta actuació inclou la reparació del col·lector de sanejament, el canvi de les escomeses d’aigua potable, i l’adequació i asfaltat de la zona, suposant una millora molt notable de l’accessibilitat

Segons informa el regidor d’Espais Públics, Marcelino Giménez, el cost d’aquesta obra, de gran dificultat a causa de la seua orografia i ubicació, se situa entorn als 30.000 euros i el termini d’execució és d’un mes

 

Crevillent (10/09/2021).- Aquesta setmana han donat principi les obres als carrers Macha-Corrales, situades entre els barris de l’Àngel i La Salut. Segons ha informat el regidor d’Espais Públics de Crevillent, Marcelino Giménez, aquesta obra era més que necessària per ser una zona que, a més de no tindre accés de vehicles, es trobava en unes condicions totalment impracticables tant per l’estat de la calçada com pel de les canonades, que presentaven problemes als veïns i veïnes de la zona de manera constant.

L’actuació contempla el canvi de canonades de sanejament amb la col·locació d’una nova canonada de polietilé, ja que la present a més del seu estat deficient és de fibrociment, la renovació de les escomeses d’aigua potable i un reasfaltat amb formigó que permetrà a la fi l’accés a persones amb mobilitat reduïda, i facilitarà el trànsit amb carrets de bebé o carros de la compra. La intervenció tindrà un període d’execució d’1 mes i ascendeix a una quantia total de prop de 30.000 euros.

Marcelino Giménez ha explicat que aquestes obres presenten una gran dificultat ja que requereixen maquinària lleugera, materials de pavimentat especials i treball manual a causa de les característiques del terreny i a la seua ubicació, damunt de coves pertanyents al barri de l’Àngel en les quals resideixen diverses famílies. “És una obra complicada però que afrontem amb totes les garanties i amb la màxima seguretat per a aquests habitatges i per als veïns i veïnes que viuen en elles” afig l’edil.

L’alcalde, per part seua, ha afirmat que “totes les obres són importants perquè suposen resoldre problemes que tenim en el nostre municipi, però aquesta, malgrat la seua dificultat, té un significat especial ja que fa uns anys quan es reivindicava que era necessari adequar el sanejament d’aigua potable i els carrers d’aquesta zona hi havia qui deia que no es podia fer, ara veiem que sí que és possible. L’única cosa que ha canviat és la voluntat política i el treball d’un Govern que vol solucionar els problemes de la gent.

“Evidentment queden moltes coses per fer, a penes portem dos anys en el govern municipal, però anirem actuant conforme a les disponibilitats econòmiques i els recursos tècnics i humans ho permeten. Volem que qualsevol problema en qualsevol punt del municipi es puga resoldre amb la major celeritat possible, a pesar que ens trobem amb unes certes dificultats tècniques com ha passat en aquesta zona” ha assenyalat José Manuel Penalva. Qui, en últim lloc, ha volgut agrair a la Regidoria d’Espais Públics i als serveis tècnics municipals el seu treball que permetrà “millorar i facilitar la vida dels veïns i veïnes d’aquesta zona”.

  

Comienzan las obras de acondicionamiento de las calles Macha-Corrales

 

  • Esta actuación incluye la reparación del colector de saneamiento, el cambio de las acometidas de agua potable, y la adecuación y asfaltado de la zona, suponiendo una mejora muy notable de la accesibilidad

 

  • Según informa el concejal de Espacios Públicos, Marcelino Giménez, el coste de esta obra, de gran dificultad debido a su orografía y ubicación, se sitúa entorno a los 30.000 euros y el plazo de ejecución es de un mes

Crevillent (10/09/2021).- Esta semana han dado comienzo las obras en las calles Macha-Corrales, situadas entre los barrios de El Ángel y La Salud. Según ha informado el concejal de Espacios Públicos de Crevillent, Marcelino Giménez, esta obra era más que necesaria al ser una zona que, además de no tener acceso de vehículos, se encontraba en unas condiciones totalmente impracticables tanto por el estado de la calzada como por el de las tuberías, que presentaban problemas  a los vecinos y vecinas de la zona de forma constante.

La actuación contempla el cambio de tuberías de saneamiento con la colocación de una nueva tubería de polietileno, ya que la presente además de su estado deficiente es de fibrocemento, la renovación de las acometidas de agua potable y un reasfaltado con hormigón que permitirá al fin el acceso a personas con movilidad reducida, y facilitará el tránsito con carritos de bebé o carros de la compra. La intervención tendrá un periodo de ejecución de 1 mes y asciende a una cuantía total de cerca de 30.000 euros.

Marcelino Giménez ha explicado que estas obras presentan una gran dificultad ya que requieren maquinaria ligera, materiales de pavimentado especiales y trabajo manual debido a las características del terreno y a su ubicación, encima de cuevas pertenecientes al barrio del Ángel en las que residen varias familias. “Es una obra complicada pero que afrontamos con todas las garantías y con la máxima seguridad para estas viviendas y para los vecinos y vecinas que viven en ellas” añade el edil.

El alcalde, por su parte, ha afirmado que “todas las obras son importantes porque suponen resolver problemas que tenemos en nuestro municipio, pero esta, a pesar de su dificultad, tiene un significado especial ya que hace unos años cuando se reivindicaba que era necesario adecuar el saneamiento de agua potable y las calles de esta zona había quien decía que no se podía hacer, ahora vemos que sí es posible. Lo único que ha cambiado es la voluntad  política y el trabajo de un Gobierno que quiere solucionar los problemas de la gente.

“Evidentemente quedan muchas cosas por hacer, a penas llevamos dos años en el gobierno municipal, pero iremos actuando conforme a las disponibilidades económicas y los recursos técnicos y humanos lo permitan. Queremos que cualquier problema en cualquier punto del municipio se pueda resolver con la mayor celeridad posible, a pesar de que nos encontremos con ciertas dificultades técnicas como ha pasado en esta zona” ha señalado José Manuel Penalva. Quien, en último lugar, ha querido agradecer a la Concejalía de Espacios Públicos y a los servicios técnicos municipales su trabajo que permitirá “mejorar y facilitar la vida de los vecinos y vecinas de esta zona”.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies