Publicades les bases per a la convocatòria de subvencions a entitats en l’àmbit de Serveis Socials de Crevillent per a l’any 2022

La regidora de Drets Socials, Montserrat Pineda, informa que les ajudes ja es poden sol·licitar i compten amb un import total de 38.650 €

Crevillent (19/07/2022).- Ja està oberta la convocatòria per a sol·licitar les subvencions a entitats en l’àmbit de Serveis Socials, les bases dels quals es van publicar el passat 15 de juliol en el Butlletí de la Província d’Alacant per un import de 38.650 €, amb un termini d’un mes des de la seua publicació.

La regidora, Montserrat Pineda, ha explicat que la finalitat és “subvencionar entitats d’interés social que treballen des d’un vessant preventiu, promocional, rehabilitadora i que, sense ànim de lucre i al costat de la regidoria, conformen una atenció social a les famílies de Crevillent i en matèria de cooperació internacional”. I ha afegit que aquestes subvencions permeten un respir en l’economia d’aquestes entitats, que pateixen nombroses despeses en el seu dia a dia.

L’atenció en situacions de vulnerabilitat social o exclusió, a famílies i menors o l’assistència a majors dependents, són alguns dels projectes subvencionats per la Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament Humà. “Es molt positiu cooperar i treballar conjuntament en els interessos comuns que abasten evitar situacions d’exclusió, atenció a menors i majors, assistència a transeünts o persones sense llar, i col·laborar tot el possible en els projectes que afecten la societat crevillentina”, ressalta l’edil.

“Per tots és conegut l’ampli àmbit que abasta l’actuació de Drets Socials, emmarcat en l’aplicació de la nova llei de Drets Socials i al costat del projecte personal i de govern. El seu objectiu és la millora dels serveis i de la qualitat de vida dels veïns/es de la localitat i d’acció preferent en l’atenció a la infància i majors”, afig l’edil.

Des de la regidoria s’espera la màxima participació en tots els apartats d’actuació, millorant així la inclusió social, l’autonomia de les persones, la igualtat d’oportunitats i la convivència en el marc de la responsabilitat política, col·lectiva i social com a part del desenvolupament de Crevillent i l’atenció a tota la població.

“La implicació de tots/es en la funció promotora i preventiva és la base per a la creació i consolidació d’una societat més justa i eficient” afirma, Montserrat Pineda, que, a més, ha agraït en nom de la seua regidoria l’enorme treball, esforç i temps personal que aquestes associacions practiquen en el seu dia a dia posant-los al servei de tots i totes.

Publicadas las bases para la convocatoria de subvenciones a entidades en el ámbito de Servicios Sociales de Crevillent para el año 2022

 

  • La concejala de Derechos Sociales, Montserrat Pineda, informa que las ayudas ya se pueden solicitar y cuentan con un importe total de 38.650 €

Crevillent (19/07/2022).- Ya está abierta la convocatoria para solicitar las subvenciones a entidades en el ámbito de Servicios Sociales, cuyas bases se publicaron el pasado 15 de julio en el Boletín de la Provincia de Alicante por un importe de 38.650 €, con un plazo de un mes desde su publicación.

La concejala, Montserrat Pineda, ha explicado que la finalidad es “subvencionar a entidades de interés social que trabajan desde una vertiente preventiva, promocional, rehabilitadora y que, sin ánimo de lucro y junto a la concejalía, conforman una atención social a las familias de Crevillent y en materia de cooperación internacional”. Y ha añadido que estas subvenciones permiten un respiro en la economía de dichas entidades, que sufren numerosos gastos en su día a día.

La atención en situaciones de vulnerabilidad social o exclusión, a familias y menores o la asistencia a mayores dependientes, son algunos de los proyectos subvencionados por la Concejalía de Derechos Sociales y Desarrollo Humano. “Es muy positivo el cooperar y trabajar conjuntamente en los intereses comunes que abarcan evitar situaciones de exclusión, atención a menores y mayores, asistencia a transeúntes o personas sin hogar, y colaborar todo lo posible en los proyectos que afectan a la sociedad crevillentina”, resalta la edil.

“Por todos es conocido el amplio ámbito que abarca la actuación de Derechos Sociales, enmarcado en la aplicación de la nueva ley de Derechos Sociales y junto al proyecto personal y de gobierno. Su objetivo es la mejora de los servicios y de la calidad de vida de los vecinos/as de la localidad y de acción preferente en la atención a la infancia y mayores”, añade la edil.

Desde la concejalía se espera la máxima participación en todos los apartados de actuación, mejorando así la inclusión social, la autonomía de las personas,  la igualdad de oportunidades y la convivencia en el marco de la responsabilidad política, colectiva y social como parte del desarrollo de Crevillent y la atención a toda la población.

“La implicación de todos/as en la función promotora y preventiva es la base para la creación y consolidación de una sociedad más justa y eficiente” afirma, Montserrat Pineda. Quien  además ha agradecido en nombre de su concejalía el enorme trabajo, esfuerzo y tiempo personal que dichas asociaciones practican en su día a día poniéndolo al servicio de todos y todas.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies