La regidora d Sanitat desmenteix el portaveu del PP sobre l’existència de plagues de rosegadors a Crevillent

 

  • L’edil Gema Candelaria Asencio explica que l’aparició esporàdica de rates als carrers Sant Josep, Sabia i Barco es deu a l’enderrocament d’una casa vella en la zona, sumat al robatori dels paranys que va posar l’empresa de control de plagues i demana a Miguel Ángel Sánchez que s’informe abans de “ficar la pota, alarmant i oferint una mala imatge de la localitat de cara a l’exterior per veure un vídeo en les xarxes socials”

Fa uns dies, ens vam trobar a través de les xarxes socials un vídeo nocturn amb uns rosegadors en una determinada zona de la localitat, el qual immediatament va captar l’atenció del Sr. Sánchez, portaveu del PP.

Ipso facto, la regidora de Sanitat Gema Candelaria Asencio, juntament amb un tècnic de l’empresa de control de plagues, es va personar en la zona, on va poder comprovar que en un perímetre tancat s’havien usurpat tots els paranys per a rosegadors (aquests contenen un verí molt potent per a evitar les plagues de rates). Al mateix temps, l’edil va poder corroborar que aquest fet es devia a l’ensulsiada d’una casa vella en la zona, per la qual cosa la combinació d’aquests factors va forçar als rosegadors a abandonar el seu cau i els va facilitar la fugida.

Nous paranys van ser instal·lats immediatament per a substituir els sostretes. “Cal destacar que els paranys se situen en llocs que no es poden veure a simple vista, i que estan molt protegits perquè ni els xiquets ni les xiquetes ni cap altra persona puga trobar-los a simple vista, ja que estan situats en els mateixos caus”, assenyala l’edil, qui, al mateix temps fa una crida a la població perquè s’avise a l’Ajuntament davant d’enderrocaments i per a evitar més sostraccions.

“Aquest ha sigut un fet puntual alimentat per la suma de casualitats. Però del que estem convençuts és que el portaveu del PP, el Sr. Miguel Ángel Sánchez, hauria d’informar-se abans de danyar la imatge del nostre municipi de cara a l’exterior en exhibir públicament el poble de Crevillent com un municipi plagat de rosegadors en l’àmbit provincial per veure un vídeo en internet. L’animem a informar-se adequadament pels canals oficials. Per molt sucosa que puga semblar la informació que ens arriba, abans de fer notes de premsa contra la nostra institució municipal o contra el Govern municipal, i sobretot si afecta la imatge de Crevillent, mostrant-lo com un lloc insalubre, cal estar degudament informats i contrastar les fonts”, indica Gema Candelaria Asencio.

Per a la pròxima vegada, preguem a Miguel Ángel Sánchez, i a determinats perfils de xarxes socials del seu partit, que ens pregunten abans d’aventurar-se a dir que a Crevillent hi ha una plaga de rosegadors i que està creixent, quan la realitat dista molt la seua interpretació; estarem encantats d’atendre’ls, afig Asencio. 

La situació a Crevillent és la mateixa que quan el PP governava, i es defineix en dos grans blocs: tenim un parc bastant gran de solars, naus i cases abandonades que fa que, si no hi ha una neteja exhaustiva per part dels propietaris i si no contracta una empresa que controle aquestes zones després de netejar, el problema no s’acabe mai. La diferència és que la Regidoria ara sí que està realitzant requeriments perquè els propietaris netegen i mantinguen les zones endreçades.

D’altra banda, l’edil ha ressaltat que existeix un grup de persones que, pel seu compte, sense supervisió ni control per part de les protectores de la localitat, dona menjar als gats de carrer, la qual cosa afavoreix a vegades que s’alimente en el seu lloc als rosegadors, motiu pel qual, s’insta aquestes persones a acudir a les protectores per a rebre les indicacions oportunes sobre com i on actuar. El menjar ha de ser sec i una vegada que han acabat de menjar els gats s’ha de recollir tot per a evitar que els rosegadors en consumisquen les sobres.

Així mateix, la regidora de Sanitat recorda que està obert el servei gratuït de mediació Mediaprop per a la gestió de conflictes. D’aquesta manera, els administradors de finques i ciutadans poden acudir-hi i convidar els propietaris de solars, cases i naus abandones per a acordar la neteja d’aquestes zones. Un servei que també és útil per a aquells veïns molestos amb les persones de fora de les protectores que posen menjar humit als carrers per als gats.

“Si aconseguim que els veïns afectats, propietaris de solars, naus i habitatges abandonats facen ús del servei Mediaprop, i que els que posen menjar de manera autònoma treballen amb les protectores, haurem aconseguit una major implicació de tots a favor de la salubritat local”, comenta l’edil.

D’altra banda, s’insta els veïns de Crevillent a avisar, amb la major brevetat possible, la Policia Local en cas de veure algú sostraent o rondant al voltant dels paranys per a rosegadors.

 

 

 

 

 

 

 

La concejala de Sanidad desmiente al portavoz del PP sobre la existencia de plagas de roedores en Crevillent

  • La edil Gema Candelaria Asencio explica que la aparición esporádica de ratas en las calles San José, Sabia y Barco se debe al derribo de una casa vieja en la zona, sumado al robo de las trampas que puso la empresa de control de plagas y pide a Miguel Ángel Sánchez que se informe antes de “meter la pata alarmando y dando una mala imagen de la localidad de cara al exterior por ver un vídeo en las redes sociales”

Hace unos días, nos encontramos a través de las redes sociales un video nocturno con unos roedores en una determinada zona de la localidad, el cual inmediatamente captó la atención del Sr. Sánchez, portavoz del PP.

Ipso facto, la concejala de Sanidad Gema Candelaria Asencio junto con un técnico de la empresa de control de plagas se personó en la zona, donde pudo comprobar que en un perímetro cerrado se habían usurpado todas las trampas para roedores (estas contienen un veneno muy potente para evitar las plagas de ratas). Al mismo tiempo, la edil pudo corroborar que este hecho se debía al derrumbe de una casa vieja en la zona, por lo que la combinación de estos factores forzó a los roedores a abandonar su madriguera y les facilitó la huida.

Nuevas trampas fueron instaladas inmediatamente para sustituir las sustraidas. “Hay que destacar que las trampas se ubican en lugares que no se pueden ver a simple vista, y que están muy protegidos para que ni los niños ni niñas ni ninguna otra persona pueda encontrárselas a simple vista, ya que están ubicadas en las mismas madrigueras”, señala la edil, quien al mismo tiempo hace un llamamiento a la población para que se avise al ayuntamiento ante derribos y para evitar más sustracciones.

“Este ha sido un hecho puntual alimentado por la suma de casualidades. Pero de lo que estamos convencidos es que el portavoz del PP, el Sr. Miguel Ángel Sánchez,  debería informarse antes de dañar la imagen de nuestro municipio de cara al exterior al exhibir públicamente el pueblo de Crevillent como un municipio plagado de roedores a nivel provincial por ver un vídeo en internet. Le animamos a informarse adecuadamente por los canales oficiales. Por muy jugosa que pueda parecer la información que nos llega, antes de hacer notas de prensa contra nuestra institución municipal o contra el Gobierno municipal, y sobre todo si afecta a la imagen de Crevillent, mostrándolo como un lugar insalubre, hay que estar debidamente informados y contrastar las fuentes”, indica Gema Candelaria Asencio.

Para la próxima vez, rogamos a Miguel Ángel Sánchez, y a determinados perfiles de redes sociales de su partido, que nos pregunten antes de aventurarse a decir que en Crevillent hay una plaga de roedores y que está creciendo, cuando la realidad dista mucho su interpretación; estaremos encantados de atenderles, añade Asencio. 

La situación en Crevillent es la misma que cuando el PP gobernaba, y se define en dos grandes bloques: tenemos un parque bastante grande de solares, naves y casas abandonadas que hace que, si no hay una limpieza exhaustiva por parte de los propietarios y si no contrata una empresa que controle estas zonas después de limpiar, el problema no se acabe nunca. La diferencia es que el Ayuntamiento de Crevillent ahora sí está realizando requerimientos para que los dueños limpien y mantengan las zonas adecentadas.

Por otra parte, la edil ha resaltado que existe un grupo de personas que por su cuenta, sin supervisión ni control por parte de las protectoras de la localidad, da de comer a los gatos callejeros, favoreciendo en ocasiones que se alimente en su lugar a los roedores. Motivo por el cual, se insta a estas personas a acudir a las protectoras para recibir las indicaciones oportunas sobre cómo y dónde actuar. La comida debe ser seca y una vez que han terminado de comer los gatos se ha de recoger todo para evitar que los roedores consuman las sobras.

Asimismo, la concejala de Sanidad recuerda que está abierto el servicio gratuito de mediación Mediaprop para la gestión de conflictos. De esta manera, los administradores de fincas y ciudadanos pueden acudir a él e invitar a los propietarios de solares, casas y naves abandonas para acordar la limpieza de dichas zonas. Un servicio que también es útil para aquellos vecinos molestos con las personas de fuera de las protectoras que ponen comida húmeda en las calles para los gatos.

“Si conseguimos que los vecinos afectados, propietarios de solares, naves y viviendas abandonadas hagan uso del servicio Mediaprop, y que los que ponen comida de forma autónoma trabajen con las protectoras, habremos conseguido una mayor implicación de todos a favor de la salubridad local”, comenta la edil.

Por otra parte, se insta a los vecinos de Crevillent a avisar con la mayor brevedad posible a la Policía Local en caso de ver a alguien sustrayendo o merodeando alrededor de las trampas para roedores.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies