Crevillent aprova reinvertir 3,6 milions d’euros del superàvit de 2022

  • A través de la modificació de crèdits ratificada hui en el ple extraordinari, es reforça el pressupost de les regidories per a dur a terme accions com el llançament de nous Bons Consum, la renovació de jocs infantils, l’ampliació de programes de Serveis Socials i la reforma d’habitatges de titularitat municipal, entre altres

 

En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Crevillent, celebrada ayer, 22 de març de 2023, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, s’ha aprovat una modificació de crèdits per a distribuir un total de 3.697.376 € amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any 2022, que ascendeix a un import de 6.000.000 €.

Tal com ha indicat el regidor de Bon Govern, Gregorio Díaz-Marta, aquestes quantitats venen a reforçar les partides del pressupost de 2023 aprovat el desembre passat, especialment aquelles més susceptibles a la inflació. “Amb aquestes ampliacions, es consolida el pressupost per a potenciar l’economia local i optimitzar el funcionament dels serveis municipals per a enguany”, afig l’edil.

Per quart any consecutiu es tanca l’exercici amb un superàvit que es reinvertirà en les necessitats de la localitat previstes tant per a enguany com de cara al futur. Entre elles, l’alcalde, José Manuel Penalva, ha destacat que es reforçarà l’import dirigit als diferents plans i accions desenvolupades des de Serveis Socials. A més, es destinarà 135.000 euros als Bons Consum, 90.000 euros a jocs infantils, 90.000 euros per a dotar de vehicles a Jardins, 45.000 euros a projectes d’obres d’enderrocament per execució subsidiària i 40.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges de titularitat municipal, entre altres.

Entre els punts de l’Ordre del Dia ha estat també l’aprovació de l’adaptació de quatre ordenances per a incloure que el mètode de pagament podrà ser l’autoliquidació. A través d’eixa fórmula es dona facilitats per al pagament i es proporciona una major rapidesa en les gestions, alhora que es dota a l’Ajuntament de liquiditat immediata.

Les ordenances modificades són: Taxa per ocupació de la via pública; Taxa sobre Llicències Urbanístiques o Activitats de Control; Impost Instal·lacions, Construccions i Obres; i Taxa per Expedició de Documents Administratius. D’aquesta manera es busca donar agilitat a tràmits com la concessió de llicències, per a reduir la càrrega administrativa, especialment en les àrees d’Urbanisme i Obres.

 

Crevillent aprueba reinvertir 3,6 millones de euros del superávit de 2022

 

  • A través de la modificación de créditos ratificada hoy en el pleno extraordinario, se refuerza el presupuesto de las concejalías para llevar a cabo acciones como el lanzamiento de nuevos Bonos Consumo, la renovación de juegos infantiles, la ampliación de programas de Servicios Sociales y la reforma de viviendas de titularidad municipal, entre otras

En la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Crevillent, celebrada ayer, 22 de marzo de 2023, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, se ha aprobado una modificación de créditos para distribuir un total de 3.697.376 € con cargo al remanente de tesorería del año 2022, que asciende a un montante de 6.000.000 €.

Tal y como ha indicado el concejal de Buen Gobierno, Gregorio Díaz-Marta, estas cantidades vienen a reforzar las partidas del presupuesto de 2023 aprobado el pasado diciembre, especialmente aquellas más susceptibles a la inflación. “Con estas ampliaciones, se consolida el presupuesto para potenciar la economía local y optimizar el funcionamiento de los servicios municipales para este año”, añade el edil.

Por cuarto año consecutivo se cierra el ejercicio con un superávit que va a reinvertirse en las necesidades de la localidad previstas tanto para este año como de cara al futuro. Entre ellas, el alcalde, José Manuel Penalva, ha destacado que se reforzará el importe dirigido a los diferentes planes y acciones desarrolladas desde Servicios Sociales. Además, se destinará 135.000 euros a los Bonos Consumo, 90.000 euros a juegos infantiles, 90.000 euros para dotar de vehículos a Jardines, 45.000 euros a proyectos de obras de derribo por ejecución subsidiaria y 40.000 euros para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, entre otras.

Entre los puntos del Orden del Día ha estado también la aprobación de la adaptación de cuatro ordenanzas para incluir que el método de pago podrá ser la autoliquidación. A través de esa fórmula se da facilidades para el pago y se proporciona una mayor rapidez en las gestiones, a la vez que se dota al Ayuntamiento de liquidez inmediata.

Las ordenanzas modificadas son: Tasa por ocupación de la vía pública; Tasa sobre Licencias Urbanísticas o Actividades de Control; Impuesto Instalaciones, Construcciones y Obras; y Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. De esta manera se busca dar agilidad a trámites como la concesión de licencias, al reducir la carga administrativa, especialmente en las áreas de Urbanismo y Obras.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies