Crevillent aprueba en pleno el inicio del expediente para declarar Bien de Relevancia Local el Abrazo de la Morquera

Crevillent aprova en ple l’inici de l’expedient per a declarar Bé de Rellevància Local l’Abraç de la Morquera

  • També s’han aprovat de manera unànime les beques per a la compra de llibres i material escolar, les subvencions per a les protectores d’animals i les dirigides a clubs i esportistes, així com la delegació de competències de la Generalitat Valenciana per a executar millores en el CEIP Miguel Hernández

El Ple de l’Ajuntament de Crevillent va celebrar ahir, dia 24, la sessió ordinària corresponent al mes d’abril. Després del minut de silenci per les dones víctimes de violència de gènere i l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, es va desenvolupar la presa de possessió de Nicolasa Pérez Sánchez com a regidora, en substitució de Josep Candela Muñoz.

Es va aprovar per unanimitat la sol·licitud d’incoació per a iniciar l’expedient per a la declaració de Bé de Rellevància Local a la “Abraç de la Morquera”, la qual es tramitarà des de l’àrea de Cultura després de la petició de la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa de Crevillent, així com la liquidació i devolució de la garantia definitiva del contracte de “Servei de neteja d’edificis públics, instal·lacions i dependències municipals”. 

Es va donar llum verda, també amb els vots favorables de tots els grups polítics municipals, a tres modificacions en la Relació de Llocs de treball. La primera per a reorganitzar d’acord amb l’organigrama la unitat administrativa de Joventut, Festes i Participació Ciutadana, passant Festes a l’àrea de Turisme. El segon en l’àmbit educatiu, per a ampliar la duració del contracte en el Gabinet Psicopedagògic Municipal de 10 a 12 mesos per al servei d’orientació escolar. I l’últim perquè es valore la formació especialitzada en el lloc d’orientació laboral de l’ADL. 

Posteriorment, es va acceptar de manera unànime la delegació de competències de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures educatives, d’acord amb el Pla Edificant, per a executar millores en el CEIP Miguel Hernández com la construcció d’un gimnàs i un aulari infantil i l’adequació dels patis, de l’accessibilitat i la climatització, entre altres. Per a això es comptarà amb un import de Conselleria que superarà els 2,6 milions d’euros. 

El mateix va passar amb la concessió de beques per a la compra de llibres i material escolar per a l’alumnat en l’etapa d’educació infantil per al curs escolar 2023/2024, les quals durant aquesta legislatura s’han incrementat fins a arribar als 70 €.

Així mateix, han comptat amb el vot favorable de tots els regidors i regidores les bases de la convocatòria de subvencions a les protectores d’animals de Crevillent per a la realització d’actuacions relacionades amb la promoció i el benestar animal, corresponents a l’anualitat 2023.

D’altra banda es van aprovar les bases dels cinc plans d’ajudes de la Regidoria d’Esports per a la temporada 2022/23. Les dues primeres dirigides als clubs per a l’organització d’activitats esportives, una centrada en l’àmbit local i una altra per a les competicions i activitats fora d’aquest àmbit. La tercera està destinada a esportistes individuals de Crevillent de les categories sènior, absoluta, màster i veterans, per la participació en competicions federades i oficials dins de l’àmbit autonòmic, nacional i internacional. La quarta és per a sufragar les despeses en formació d’ensenyaments esportius (compresa entre l’1 de juliol del 2022 i el 30 de juny de 2023) per a persones empadronades a Crevillent. Mentre que les últimes ajudes són per a esportistes individuals locals de les categories de l’esport base o promeses de Crevillent.

Han tirat avant també dues modificacions de crèdits. Una de 644.240 euros on es contemplen imports com 250.000 per a execucions subsidiàries, 175.000 per a subministraments d’energia elèctrica, 40.000 per al manteniment de vehicles, 75.000 per a la conservació de les vies públiques amb contractes mixtos de subministraments i instal·lació i serveis de manteniment de la senyalització i altres elements de la seguretat viària, i 65.000 per a la compra de 2 vehicles de Protecció Civil. A més d’uns altres com la compra de vestuari davant noves incorporacions en la Policia Local, per a maquinària, plans de formació, per al servei de grua i per a emissores de Protecció Civil. 

L’altra modificació de crèdits, de 170.057 euros, es destinarà a activitats de promoció turística, per a la reforma de l’Oficina de Turisme i per a la millora d’infraestructures en els polígons industrials de Crevillent, concretament a Crevillent Industrial i Faima.

Crevillent aprueba en pleno el inicio del expediente para declarar Bien de Relevancia Local el Abrazo de la Morquera

  • También se han aprobado de manera unánime las becas para la compra de libros y material escolar, las subvenciones para las protectoras de animales y las dirigidas a clubes y deportistas,  así como la delegación de competencias de la Generalitat Valenciana para ejecutar mejoras en el CEIP Miguel Hernández 

El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent celebró ayer, día 24, la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril. Tras el minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género y la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, se desarrolló la toma de posesión de Nicolasa Pérez Sánchez como concejala, en sustitución de Josep Candela Muñoz.

Se aprobó por unanimidad la solicitud de incoación para iniciar el expediente para la declaración de Bien de Relevancia Local al “Abrazo de la Morquera”, la cual se tramitará desde el área de Cultura tras la petición de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, así como la liquidación y devolución de la garantía definitiva del contrato de “Servicio de limpieza de edificios públicos, instalaciones y dependencias municipales”. 

Se dio luz verde, también con los votos favorables de todos los grupos políticos municipales, a tres modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La primera para reorganizar de acuerdo al organigrama la unidad administrativa de Juventud, Fiestas y Participación Ciudadana, pasando Fiestas al área de Turismo. El segundo en el ámbito educativo, para ampliar la duración del contrato en el Gabinete Psicopedagógico Municipal de 10 a 12 meses para el servicio de orientación escolar. Y el último para que se valore la formación especializada en el puesto de orientación laboral de la ADL. 

Posteriormente, se aceptó de manera unánime la delegación de competencias de la Generalitat Valenciana en materia de Infraestructuras educativas, de acuerdo al Plan Edificant, para ejecutar mejoras en el CEIP Miguel Hernández tales como la construcción de un gimnasio y un aulario infantil y la adecuación de los patios, de la accesibilidad y la climatización, entre otras. Para ello se contará con un importe de Conselleria que superará los 2,6 millones de euros. 

Lo mismo pasó con la concesión de becas para la compra de libros y material escolar para el alumnado en la etapa de educación infantil para el curso escolar 2023/2024, las cuales durante esta legislatura se han incrementado hasta alcanzar los 70 €.

Asimismo, han contado con el voto favorable de todos los concejales y concejalas las bases de la convocatoria de subvenciones a las protectoras de animales de Crevillent para la realización de actuaciones relacionadas con la promoción y el  bienestar animal, correspondientes a la anualidad 2023.

Por otro lado se aprobaron las bases de los cinco planes de ayudas de la Concejalía de Deportes para la temporada 2022/23. Las dos primeras dirigidas a los clubes para la organización de actividades deportivas, una centrada en el ámbito local y otra para las competiciones y actividades fuera de este ámbito. La tercera está destinada a deportistas individuales de Crevillent de las categorías sénior, absoluta, máster y veteranos por la participación en competiciones federadas y oficiales dentro del ámbito autonómico, nacional e internacional. La cuarta es para sufragar los gastos en formación de enseñanzas deportivas (comprendida entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio de 2023) para personas empadronadas en Crevillent. Mientras que las últimas ayudas son para deportistas individuales locales de las categorías del deporte base o promesas de Crevillent.

Han salido adelante también dos modificaciones de créditos. Una de 644.240 euros donde se contemplan importes como 250.000 para ejecuciones subsidiarias, 175.000 para suministros de energía eléctrica, 40.000 para el mantenimiento de vehículos, 75.000 para la conservación de las vías públicas con contratos mixtos de suministros e instalación y servicios de mantenimiento de la señalización y otros elementos de la seguridad vial, y 65.000 para la compra de 2 vehículos de Protección Civil. Además de otros como la compra de vestuario ante nuevas incorporaciones en la Policía Local, para maquinaria, planes de formación, para el servicio de grúa y para emisoras de Protección Civil.

La otra modificación de créditos, de 170.057 euros, se destinará a actividades de promoción turística, para la reforma de la Oficina de Turismo y para la mejora de infraestructuras en los polígonos industriales de Crevillent, concretamente en Crevillent Industrial y Faima.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies