Les desqualificacions gratuïtes del regidor César Asencio no tindran resposta

Crevillent, 04 de setembre de 2019. El Govern del Canvi lamenta les declaracions del regidor César Asencio del Partit Popular, faltant al respecte als companys de corporació amb falsedats, desqualificacions i especulacions sense cap fonament, arrossegant a tot el seu grup polític a una oposició irresponsable com a conseqüència de no haver superat el seu ressentiment per haver deixat l’Alcaldia el juny passat.

Respecte a la celebració del 12 d’octubre, el Govern Municipal vol deixar clar que durant els 24 anys que el Partit Popular ha estat en el Govern, el Sr. Asencio ha utilitzat aquest dia amb la mera fi de fer-se ‘autobombo’ i per al seu gaudi personal.

Afirma el Sr. Asencio que, al seu parèixer, no es realitzarà cap acte com el que ell organitzava per a aquest dia, el què no diu l’edil del PP, és que no s’ha dirigit a cap membre del Govern per a informar-se sobre aquest tema.

Si per contra ho haguera fet, sabria que per part del Govern s’ha mantingut un continu contacte amb els membres de la Guàrdia Civil per a conéixer les seues inquietuds i col·laborar de manera conjunta en tot allò que necessiten. I era desig dels màxims responsables de la Guàrdia Civil centrar els actes d’aquest dia en la seua festa més volguda.

En aquest sentit, el Govern Municipal està treballant en els recursos que ha demanat la Guàrdia Civil per a engrandir i donar la importància que es mereix, tant a la seua patrona com a l’homenatge als Guàrdies Civils caiguts en el compliment del seu servei.

Pel que enguany, tots els actes a realitzar seran organitzats per la pròpia Guàrdia Civil com és el seu desig, i aquest Govern prestarà la col·laboració necessària per a realçar els seus actes com: megafonia, tècnic de so i altres materials sol·licitats. A més de participar en els citats actes.

A més, enguany es vol significar la col·laboració de la Guàrdia Civil de Crevillent amb l’Ajuntament en la gestió de la gota freda que ha sigut exquisida i a la qual li devem gratitud.

Des del Govern Municipal se li emplaça al Sr. César Asencio a què la pròxima vegada, abans d’eixir en una nota de premsa per a desqualificar gratuïtament als membres del Govern Municipal, s’informe mitjançant els canals oficials per a evitar fer el ridícul.

Finalment, recordem al Sr. Cèsar August que no és elegant utilitzar aquests moments de festa per a la confrontació política estèril, la Festa, com diu el seu himne, hauria de servir d’unió i germanor.

Las descalificaciones gratuitas del concejal César Asencio no tendrán respuesta

Crevillent, 04 de septiembre de 2019. El Govern del Canvi lamenta las declaraciones del concejal César Asencio del Partido Popular, faltando al respeto a los compañeros de corporación con falsedades, descalificaciones y especulaciones sin fundamento alguno, arrastrando a todo su grupo político a una oposición irresponsable como consecuencia de no haber superado su resentimiento por haber dejado la Alcaldía el pasado junio.

Con respecto a la celebración del 12 de octubre, el Gobierno Municipal quiere dejar claro que durante los 24 años que el Partido Popular ha estado en el Gobierno, el Sr. Asencio ha utilizado este día con el mero fin de hacerse autobombo y para su disfrute personal.

Afirma el Sr. Asencio que, a su parecer, no se va a realizar ningún acto como el que él organizaba para ese día, lo que no cuenta el edil del PP, es que no se ha dirigido a ningún miembro del Gobierno para informarse sobre este tema.

Si por el contrario lo hubiera hecho, sabría que por parte del Gobierno se ha mantenido un continuo contacto con los miembros de la Guardia Civil para conocer sus inquietudes y colaborar de manera conjunta en todo aquello que necesiten. Y era deseo de los máximos responsables de la Guardia Civil centrar los actos de ese día en su fiesta más querida.

En este sentido, el Gobierno Municipal está trabajando en los recursos que ha pedido la Guardia Civil para engrandecer y dar la importancia que se merece a su patrona, como el homenaje a los Guardias Civiles caídos en el cumplimiento de su servicio.

Por lo que este año, todos los actos a realizar serán organizados por la propia Guardia Civil como es su deseo, y este Gobierno prestará la colaboración necesaria para realzar sus actos como: megafonía, técnico de sonido y otros materiales solicitados. Además de participar en los citados actos.

Además, este año se quiere significar la colaboración de la Guardia Civil de Crevillent con el Ayuntamiento en la gestión de la gota fría que ha sido exquisita y al que le debemos gratitud.

Desde el Gobierno Municipal se le emplaza al Sr. César Asencio a que la próxima vez, antes de salir en una nota de prensa para descalificar gratuitamente a los miembros del Gobierno Municipal, se informe mediante los cauces oficiales para evitar hacer el ridículo.

Por último, recordamos al Sr. César Augusto que no es elegante utilizar estos momentos de fiesta para la confrontación política estéril, la Festa, como dice su himno, debería servir de unión y hermandad.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies