Crevillent nomena a José Enrique Mas Garro com a nou Cap de Protecció Civil

Amb aquest nomenament l’Ajuntament de Crevillent renova el càrrec amb la intenció d’impulsar l’àrea d’Emergències amb un perfil jove i amb un ampli historial d’actuacions

 

Crevillent (10/09/2021).- L’Ajuntament de Crevillent ha anunciat el nomenament d’un nou Cap de l’Agrupació de Protecció Civil de Crevillent. La persona triada és José Enrique Mas Garro, voluntari des de 2014 i Cap d’Equip des de 2018. L’expedient que ha comptat amb el currículum i bagatge d’aquest voluntari atén la intenció de renovar i potenciar el departament. Es destaquen, entre altres actuacions, el seu paper de coordinació d’equips de Protecció Civil durant la DANA de 2019 i la seua participació en la coordinació durant l’emergència sanitària de la COVID-19.

El regidor de Protecció Ciutadana i Emergències, Josep Candela, ha destacat el perfil del nou Cap que està segur serà “un revulsiu a l’hora d’implantar un projecte dins de l’agrupació que il·lusione als seus integrants i que aconseguisca noves incorporacions”. Sobre l’elecció “no tenim dubtes que és una de les persones més compromeses amb la vida de l’Agrupació i que genera majors consensos dins d’ella. Ara té per davant el repte de triar un equip directiu que serà l’encarregat de demostrar la bona disposició de servei públic cap al poble de Crevillent, una cosa que segur farà i des de l’àrea de Policia secundarem amb allò que necessiten”.

En la seua primera intervenció al comandament de Protecció Civil, José Enrique Mas ha agraït als seus companys i companyes i a l’anterior direcció tot el treball fet fins ara: “pense que s’han fet les coses el millor que s’ha pogut i ara ho intentarem potenciar, volem millorar els nostres plans d’actuació i la formació per a tindre una agrupació el més formada possible en emergències i altres àmbits com el sanitari, albergs, o qualsevol altre en el qual puga aparéixer Protecció Civil. Vull agrair també a la Corporació i a Cristian, cap de Policia, la confiança depositada en mi”.

“Espere fer una bona faena. Volem fer també un canvi i que la població ens conega millor del que ja ens coneix. Però sobretot dir que continuarem estant disposats a treballar pel poble de Crevillent, com hem fet sempre, amb millors projectes i amb noves cares. Només espere que el projecte puga tirar avant amb qualitat i amb formació” ha afegit José Enrique Mas.

L’alcalde, per part seua, ha destacat la importància de tindre un gran equip de voluntariat, més encara en aquests moments: “Protecció Civil ha sigut i és una peça fonamental a l’hora de protegir la població. Han estat sempre al nostre costat tant en situacions d’emergència, com la DANA o la pandèmia, com en situacions més ordinàries com les festes patronals. Estem molt agraïts per tot el seu treball i esforç”.

José Manuel Penalva ha assenyalat que aquest nou nomenament forma part d’un procés de reestructuració de la Policia Local i d’Emergències que permetrà estar preparats davant els riscos que suposen, entre altres, les emergències climàtiques i sanitàries. “José Enrique té un gran currículum i confiem plenament en el seu treball que, sense cap dubte, donarà resultats més prompte que tard” ha afirmat Penalva. I ha agregat que des del Govern s’està treballant per a actualitzar i crear nous plans d’emergències amb l’objectiu d’afrontar els diferents riscos possibles en el municipi.

Des de l’Ajuntament de Crevillent s’ha manifestat també l’agraïment als quals fins al moment i durant molts anys han sigut càrrecs directius dins de l’Agrupació de Protecció Civil per la seua labor i servei cap al poble de Crevillent.

Crevillent nombra a José Enrique Mas Garro como nuevo Jefe de Protección Civil

 

  • Con este nombramiento el Ayuntamiento de Crevillent renueva el cargo con la intención de impulsar el área de Emergencias con un perfil joven y con un amplio historial de actuaciones

Crevillent (10/09/2021).- El Ayuntamiento de Crevillent ha anunciado el nombramiento de un nuevo Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Crevillent. La persona escogida es José Enrique Mas Garro, voluntario desde 2014 y Jefe de Equipo desde 2018. El expediente que ha contado con el currículum y bagaje de este voluntario atiende a la intención de renovar y potenciar el departamento. Se destacan, entre otras actuaciones, su papel de coordinación de equipos de Protección Civil durante la DANA de 2019 y su participación en la coordinación durante la emergencia sanitaria de la COVID-19.

El concejal de Protección Ciudadana y Emergencias, Josep Candela, ha destacado el perfil del nuevo Jefe de quien está seguro será “un revulsivo a la hora de implantar un proyecto dentro de la agrupación que ilusione a sus integrantes y que consiga nuevas incorporaciones”. Sobre la elección “no tenemos dudas que es una de las personas más comprometidas con la vida de la Agrupación y que genera mayores consensos dentro de ella. Ahora tiene por delante el reto de escoger un equipo directivo que será el encargado de demostrar la buena disposición de servicio público hacia el pueblo de Crevillent, algo que seguro hará y desde el área de Policía apoyaremos con aquello que necesiten”.

En su primera intervención al mando de Protección Civil, José Enrique Mas ha agradecido a sus compañeros y compañeras y a la anterior dirección todo el trabajo hecho hasta ahora: “pienso que se han hecho las cosas lo mejor que se ha podido y ahora lo intentaremos potenciar, queremos mejorar nuestros planes de actuación y la formación para tener una agrupación lo más formada posible en emergencias y otros ámbitos como el sanitario, albergues, o cualquier otro en el que pueda aparecer Protección Civil. Quiero agradecer también a la Corporación y a Cristian, jefe de Policía, la confianza depositada en mí”.

“Espero hacer un buen trabajo. Queremos hacer también un cambio y que la población nos conozca mejor de lo que ya nos conoce. Pero sobretodo decir que vamos a seguir estando dispuestos a trabajar por el pueblo de Crevillent, como lo hemos hecho siempre, con mejores proyectos y con nuevas caras. Solo espero que el proyecto pueda salir adelante con calidad y con formación” ha añadido José Enrique Mas.

El alcalde, por su parte, ha destacado la importancia de tener un gran equipo de voluntariado, más aún en estos momentos: “Protección Civil ha sido y es una pieza fundamental a la hora de proteger a la población. Han estado siempre a nuestro lado tanto en situaciones de emergencia, como la DANA o la pandemia, como en situaciones más ordinarias como las fiestas patronales. Estamos muy agradecidos por todo su trabajo y esfuerzo”.

José Manuel Penalva ha señalado que este nuevo nombramiento forma parte de un proceso de reestructuración de la Policía Local y de Emergencias que permitirá estar preparados ante los riesgos que suponen, entre otras, las emergencias climáticas y sanitarias. “José Enrique tiene un gran currículum y confiamos plenamente en su trabajo que, sin lugar a dudas, dará resultados más pronto que tarde” ha afirmado Penalva. Y ha agregado que desde el Gobierno se está trabajando para actualizar y crear nuevos planes de emergencias con el objetivo de afrontar los diferentes riesgos posibles en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Crevillent se ha manifestado también el agradecimiento a los que hasta el momento y durante muchos años han sido cargos directivos dentro de la Agrupación de Protección Civil por su labor y servicio hacia el pueblo de Crevillent.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies