Aprovades les subvencions per a associacions i entitats de Crevillent per al desenvolupament de programes mediambientals

La Regidoria de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic augmenta les ajudes enguany a 20.000 €, és a dir, 5.000 € més per a dur a terme projectes o activitats que cuiden i protegisquen el medi ambient

Crevillent (29/03/2022).- Durant el ple del mes de març, celebrat ahir, es van aprovar les ajudes per al desenvolupament de programes mediambientals que per a aquest any 2022 presenten una sèrie de novetats que fa que experimenten una gran millora.

En primer lloc, augmenta la quantitat destinada, passant de 15.000 € de l’any anterior als 20.000 € d’aquest any 2022, cosa que comporta un increment molt considerable respecte als 9.000 € que es destinaven a aquest mateix fi en el 2019.

Augmenta, per tant, la quantitat màxima que cada entitat podrà percebre, que passa dels 2.500 € als 3.000 €.

La forma de presentació de les sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i enguany també presenten com a novetat la seua modificació perquè el seu emplenament siga més senzill i ràpid.

També s’ha incrementat la data de presentació de sol·licituds, ara les entitats mediambientals de Crevillent tindran de termini fins al 5 de setembre per a realitzar-les, així com també s’ha reduït la data límit de la justificació de la subvenció al 2 de novembre.

Finalment, cal destacar també que s’ha inclòs un punt nou per a l’eliminació d’espècies invasores que haurà d’estar sempre supervisat sota el comandament del tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament.

La Regidora Estefanía Salinas Peral ha volgut destacar la bona faena de l’equip de l’àrea de Medi Ambient en la redacció i modificació d’aquestes bases i indica que la pretensió de la regidoria és mantindre aquestes quantitats per a les ajudes del pròxim any 2023. L’edil valora també molt positivament la participació que les entitats mediambientals han dut a terme enguany, presentant propostes noves que s’han tingut en compte a l’hora de redactar les bases.

Aprobadas las subvenciones para asociaciones y entidades de Crevillent para el desarrollo de programas medioambientales

  • La Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático aumenta las ayudas este año a 20.000 €, es decir, 5.000 € más para llevar a cabo proyectos o actividades que cuiden y protejan el medio ambiente

Crevillent (29/03/2022).- Durante el pleno del mes de marzo, celebrado ayer, se aprobaron las ayudas para el desarrollo de programas medioambientales que para este año 2022 presentan una serie de novedades que hace que experimenten una gran mejora.

En primer lugar, aumenta la cantidad destinada, pasando de 15.000 € del año anterior a los 20.000 € este año 2022, y conllevando un incremento muy considerable respecto a los 9.000 € que se destinaban a este mismo fin en el 2019.

Aumenta, por lo tanto, la cantidad máxima que cada entidad podrá percibir, pasando de los 2.500 € a 3.000 €.

La forma de presentación de solicitudes se realizará de manera telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, y este año también presentan como novedad la modificación de las mismas para que su cumplimentación sea más sencilla y rápida.

También se ha incrementado la fecha de presentación de solicitudes, ahora las entidades medioambientales de Crevillent tendrán de plazo hasta el 5 de septiembre para realizarlas, así como también se ha reducido la fecha límite de la justificación de la subvención al 2 de noviembre.

Por último destacar también que se ha incluido un punto nuevo para la eliminación de especies invasoras que deberá estar siempre supervisado bajo el mando del técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

La Concejala Estefanía Salinas Peral ha querido destacar el buen trabajo del equipo del área de Medio Ambiente en la redacción y modificación de estas bases e indica que la pretensión de la concejalía es mantener estas cantidades para las ayudas del próximo año 2023. La edil valora también muy positivamente la participación que las entidades medioambientales han llevado a cabo este año, presentando propuestas nuevas que se han tenido en cuenta a la hora de redactar las bases.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies