El Ple de Crevillent aprova un pressupost de més de 26 milions per al 2023

El projecte museogràfic de la Casa-Museu del Parc Nou, la posada en marxa del CRIS, la redacció del projecte de remodelació del Mercat d’Abastos i la construcció de lavabos en el Cementeri Municipal són algunes de les actuacions que es contemplen

 

L’Ajuntament de Crevillent comptarà en 2023 amb un pressupost municipal que ascendeix a 26,2 milions d’euros i dirigit al manteniment i reforç de les polítiques socials, la revitalització del municipi i a l’impuls de l’economia local.

El pressupost aprovat per part del Ple aquest divendres, 23 de desembre de 2022, s’ha incrementat un 4,7% respecte a l’any anterior, principalment a través d’una major aportació de l’Estat (que per a l’any vinent superarà els 7,4 milions d’euros) i per factors com el retorn a la normalitat de la taxa d’ocupació de via pública, ja que el Govern municipal va decidir realitzar una exempció parcial durant el primer trimestre de 2022 amb l’objectiu de compensar els efectes negatius que va tindre la pandèmia per a sectors com l’hostaleria i la restauració.

Per quart any consecutiu, aquest document s’ha presentat abans que finalitzara l’any, dins del termini, pel ferm propòsit del Govern Municipal de trencar la dinàmica d’anteriors corporacions, quan s’aprovava el pressupost entrat l’any en curs i una cosa que feia més ineficient la gestió i la programació de les àrees municipals, amb l’incompliment del que es disposa en la normativa sobre hisendes locals.

D’altra banda, el Govern municipal ha assenyalat que no hi haurà cap pujada d’impostos ni de taxes municipals per a no agreujar la situació econòmica dels veïns i veïnes de la localitat davant l’escenari actual marcat per la inflació i l’augment del cost de l’energia.

Segons ha ressaltat l’alcalde, José Manuel Penalva Casanova, aquests són uns pressupostos responsables i adaptats al moment actual, on s’ha tingut en compte factors com l’increment de l’energia, dels costos en matèries primeres i del salari dels empleats públics, aquest últim fixat pel Govern central per a compensar l’efecte de la inflació. En ells s’inclou la posada en marxa del CRIS, les obres del qual conclouran aquest 2023, amb un total de 362.000 euros marcat pel contracte programa de la Conselleria.

Tal com ha remarcat l’alcalde, aquest pressupost d’inversions és ajustat i s’adapta al final d’una legislatura caracteritzada per una forta inversió en obres públiques que en quatre anys ha superat els 8 milions d’euros amb l’objectiu d’ampliar els serveis i infraestructures al servei dels veïns i veïnes de Crevillent.

Quant a les inversions, s’inclou la construcció de banys en el Cementeri Municipal per 50.000 euros, la redacció del projecte de remodelació del Mercat d’Abastos amb 100.000 euros i prop de 300.000 euros per a executar el projecte museogràfic que està convingut amb la Generalitat, per a sufragar plurianualment l’execució d’aquest projecte. Existeixen també altres partides destinades a la realització de projectes mitjançant el pagament d’honoraris i la possible execució de projectes de millora en els polígons industrials.

Es mantenen també les ajudes a autònoms, xicotets empresaris i emprenedors, així com les subvencions a entitats i associacions locals, presentant una ampliació notòria la dirigida a l’Associació de Moros i Cristians de Crevillent, que passa de 23.000 a 35.000 €. Així mateix, es crea una nova ajuda directa a les comparses de Moros i Cristians per valor de 12.000 €, una destinada a estudiants universitaris per valor de 15.000 € i una última per a la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa per a la realització del monument a la Setmana Santa crevillentina.

 

El Pleno de Crevillent aprueba un presupuesto de más de 26 millones para el 2023

  • El proyecto museográfico de la Casa-Museo del Parc Nou, la puesta en marcha del CRIS, la redacción del proyecto de remodelación del Mercado de Abastos y la construcción de aseos en el Cementerio Municipal son algunas de las actuaciones que se contemplan

El Ayuntamiento de Crevillent contará en 2023 con un presupuesto municipal que asciende a 26,2 millones de euros y dirigido al mantenimiento y refuerzo de las políticas sociales, la revitalización del municipio y al impulso de la economía local.

El presupuesto aprobado por parte del Pleno este viernes, 23 de diciembre de 2022, se ha incrementado un 4,7% respecto al año anterior, principalmente a través de una mayor aportación del Estado (que para el próximo año superará los 7,4 millones de euros) y por factores como el regreso a la normalidad de la tasa de ocupación de vía pública, ya que el Gobierno municipal decidió realizar una exención parcial durante el primer trimestre de 2022 con el objetivo de compensar los efectos negativos que tuvo la pandemia para sectores como la hostelería y la restauración.

Por cuarto año consecutivo, este documento se ha presentado antes de que finalizara el año, en tiempo y forma, por el firme propósito del Gobierno Municipal de romper la dinámica de anteriores corporaciones, cuando se aprobaba el presupuesto entrado el año en curso, algo que hacía más ineficiente la gestión y la programación de las áreas municipales, incumpliendo además lo dispuesto en la normativa sobre haciendas locales.

Por otro lado, el Gobierno municipal ha señalado que no habrá ninguna subida de impuestos ni de tasas municipales para no agravar la situación económica de los vecinos y vecinas de la localidad ante el escenario actual marcado por la inflación y el aumento del coste de la energía.

Según ha resaltado el alcalde, José Manuel Penalva Casanova, estos son unos presupuestos responsables y adaptados al momento actual, donde se ha tenido en cuenta factores como el incremento de la energía, de los costes en materias primas y del salario de los empleados públicos, este último fijado por el Gobierno central para compensar el efecto de la inflación. En ellos se incluye la puesta en marcha del CRIS, cuyas obras concluirán este 2023, con un total de 362.000 euros marcado por el contrato programa de la Conselleria.

Tal y como ha remarcado el alcalde, este presupuesto de inversiones es ajustado y se adapta al final de una legislatura caracterizada por una fuerte inversión en obras públicas que en cuatro años ha superado los 8 millones de euros con el objetivo de ampliar los servicios e infraestructuras al servicio de los vecinos y vecinas de Crevillent.

En cuanto a las inversiones, se incluye la construcción de baños en el Cementerio Municipal por 50.000 euros, la redacción del proyecto de remodelación del Mercado de Abastos con 100.000 euros y cerca de 300.000 euros para ejecutar el proyecto museográfico que está convenido con la Generalitat, para sufragar plurianualmente la ejecución de dicho proyecto. Existen también otras partidas destinadas a la realización de proyectos mediante el pago de honorarios y la posible ejecución de proyectos de mejora en los polígonos industriales.

Se mantienen también las ayudas a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores, así como las subvenciones a entidades y asociaciones locales, presentando una ampliación notoria la dirigida a la Asociación de Moros y Cristianos de Crevillent, que pasa de 23.000 a 35.000 €. Asimismo, se crea una nueva ayuda directa a las comparsas de Moros y Cristianos por valor de 12.000 €, una destinada a estudiantes universitarios por valor de 15.000 € y una última para la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa para la realización del monumento a la Semana Santa crevillentina.

Leave a Reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies